Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 1

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 10 lớp 7: Skills 1  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 10 | Soạn anh unit 10 lớp 7: Skills 1  | Tài Liệu Chùa

Reading (Đọc)

Làm theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau

Những nguồn năng lượng chính ở Việt Nam là gì?

Hydro (Thủy điện)

Những nguồn năng lượng nào sẽ được sử dụng trong tương lai?

Nuclear (hạt nhân), wind (gió), solar (mặt trời)

2. Đọc bài văn n dưới và kiểm tra những ý kiến của bạn

Kính gửi các quý khách,

Hôm nay tôi muốn nói với quý vị về năng lượng có thể phục hồi và không thể phục hồi. Năng lượng hóa thạch là những nguồn năng lượng không thể phục hồi. Chúng bao gồm dầu, than và khí tự nhiên. Chúng có thể được dùng để tạo ra năng lượng, tạo ra điện, hoặc lái máy móc lớn. Không may là chúng gây hại đến môi trường. Việt Nam vẫn lệ thuộc vào những nguồn năng lượng không thể phục hồi, tuy nhiên thủy điện đang được sử dụng ngày càng nhiều ở đây.

Thủy điện và hạt nhân có thể tạo ra nhiều năng lượng. Chúng có thể phục hồi và nhiều. Tuy nhiên, thủy điện có giới hạn bởi vì các đập không thể được xây dựng ở một svùng. Điện hạt nhân có thể cung cấp đủ điện cho nhu cần toàn thế giới nhưng nó nguy hiểm.

Mặt trời gió những nguồn năng lượng thay thế khác. Gió xoay turbin gió để tạo ra điện. Điện mặt trời có thể được chuyển thành điện. Nó có thể được dùng để làm nóng hoặc làm mát nhà cửa, mặc vài bất lợi nhưng những nguồn năng lượng thay thế này thể đem đến rất nhiều điện an toàn sạch. Chúng sẽ được xem trọng ngày càng nhiều Việt Nam trong tương lai.

a) Nối những động từ với danh từ

1 – C create energy (tạo ra năng lượng)

2 – a drive machinery (chạy máy móc,

3 – e generate electricity (phát điện)

4 – b turn turbine (quay turbin)

5 – d heat house (sưởi ấm nhà)

b) Trả lời các câu hỏi

Có bao nhiêu loại nguồn năng lượng được đề cập trong bài? Chúng là gì? Two. They are renewable and non-renewable.

Hai. Chúng là loại phục hồi và không thể phục hồi được.

Bất lợi của điện hạt nhân và thủy điện là gì?

Hydro power is limited because dams can not be built in certain areas. Nuclear power is dangerous.

Thủy điện bị giới hạn bởi vì các đập không thể được xây ở bài khu vực. Điện hạt nhân thì nguy hiểm.

Tại sao bạn nghĩ gió và mặt trời là nguồn năng lượng thay thế?

Because they are natural sources of energy and we use them instead of non renewable sources.

Bởi chúng là những nguồn năng lượng tự nhn và chúng ta sử dụng chúng thay vì năng lượng không thể phục hồi.

Việt Nam hầu như sử dụng loại năng lượng nào?

We use non-renewable sources of energy the most but we are increasingly using hydro power.

Chúng ta sử dụng năng lượng không thể phục hồi là nhiều nhất nhưng chúng ta đang sử dụng thủy điện ngày càng nhiu.

Giáo sư nghĩ Việt Nam sẽ sử dụng gì nhiều hơn trong tương lai?

He thinks Vietnam will use the wind and the sun as alternative sources of energy in the future.

Ông ấy nghĩ Việt Nam sẽ sử dụng gió và mặt trời là những nguồn năng lượng thay thế trong tương lai.  

* Speaking (Nói)

4. Làm việc theo cặp. Hỏi trả lời những câu hỏi về thuận lợi bất lợi của mỗi loại năng lượng

A: Dầu mỏ loại năng lượng nào?

B: Nó là một nguồn năng lượng không thể phục hồi, bởi vì nó không thể dễ dàng được thay thế.

A: Thuận lợi và bất lợi của nó là ?

B: có thể được sử dụng để tạo năng lượng cho máy móc nhưng nó làm ô nhiễm môi trường.

i vthuận lợi và bt lợi của mỗi loại năng lượng

Ví dụ:

Thủy điện là nguồn năng lượng có thể phục hồi bởi nó từ nước. Nó rẻ và nhiều. Không may, các đập có thể chỉ được xây dựng ở một vài khu vực.

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa