Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A Closer look 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 10 lớp 7: A Closer look 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 10 | Soạn anh unit 10 lớp 7: A Closer look 2  | Tài Liệu Chùa

 

1. Hoàn thành những u sử dụng thì ơng lai tiếp diễn của những đng từ trong ngoặc đơn

Vào thứ bảy, họ đặt những tấm pin mặt trời lên mái nhà của chúng tôi để lấy năng lượng. (will be putting)

Lúc 9 giờ thứ hai, chúng tôi sẽ thực hiện một bài kiểm tra về các nguồn năng lượng. (will be taking)

Lúc này vào tuần tới, cha tôi sẽ lắp kính mới vào cửa sổ để ngăn nhiệt thoát ra ngoài. (will be installing)

Khoảng năm 2020, những người ở Việt Nam sẽ dành nhiều tiền để sưởi ấm. (will be spending)

Khoảng giữa thế kỷ 21, người ở những quốc gia phát triển sẽ sử dụng năng | lượng từ mặt trời, gió, và nước. (will be using)

2. Viết những học sinh sẽ làm vào chiều ngày mai

1. Jenny will be giving a talk about saving energy.

Jenny sẽ có một bài nói về tiết kiệm năng lượng.

Helen will be putting solar panels in the playground.

Helen sẽ đặt những tấm pin mặt trời ở sân chơi.

Susan will be checking cracks in water pipes.

Susan sẽ kiểm tra những vết nứt trong những ống nước.

Jake will be putting low energy light bulbs in the classrooms.

Jake sẽ đặt những bóng đèn tròn năng lượng thấp trong các lớp học.

Kate will be showing a film on types of renewable energy sources.

Kate sẽ chiếu một phim về những nguồn năng lượng có thể phục hồi.

3. Hoàn thành bài đàm thoại với những động từ trong ngoặc đơn. Sử dụng thì tương lai đơn hoặc thì tương lai tiếp diễn

Tom: Chúng ta sẽ làm gì để tiết kiệm điện vậy ba?

Ba Tom: Đầu tiên, chúng ta sẽ xem ti vị ít hơn. (1. will watch)

Tom: Chúng ta sẽ đặt những tấm pin mặt trời trên mái nhà để làm nóng

nước phải không? (2. Will we put)

Ba Tom: Đúng thế, và lúc này vào tuần tới, chúng ta sẽ có vòi sen mặt trời miễn phí. (3. will be having)

Tom: Còn về giao thông thì sao? Con muốn nói là chúng ta sẽ đi đến trường và chỗ làm bằng cách nào? (4. will… travel)

Ba Tom: À, chúng ta không sử dụng xe hơi. Chúng ta sẽ đi bộ hoặc đạp xe để giảm ô nhiễm không khí. (5. will walk or cycle) Vậy thì lúc 7 giờ ngày mai, ba sẽ đạp xe đến chỗ làm, và con sẽ đi đến trường bằng ván trượt. (6. will be cycling; 7. will be going)

Ba Tom: Ý kiến hay!

4. m theo cặp. Nói cho bạn học về điều bạn sẽ làm ở những thời gian sau trong ơng lai

I will be going to the hospital tomorrow afternoon.

Tôi sẽ đi đến bệnh viện vào chiều mai.

Our family will be visiting the museum this weekend.

Gia đình chúng tôi sẽ đến thăm viện bảo tàng vào cuối tuần này.

At this time next week we will be doing the mid-term test.

Giờ này tuần tới chúng tôi sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ.

What will you doing when you are fifteen years old.

Bạn sẽ làm gì khi bạn 15 tui?

Hoàn thành mục tạp chí với hình thức bị động của những động từ bên dưới

Chúng tôi đang tìm những nguồn năng lượng hiệu quả, sạch và rẻ. Những loại năng lượng này sẽ không gây ô nhiễm hoặc lãng phí tài nguyên.

Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng này. Nó sẽ được cung cấp miễn phí (1. be provided) từ mặt trời. Một phần trăm năng lượng mặt trời đến được Trái đất sẽ đủ để cung cấp điện cho toàn bộ dân số thế giới. Năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng bởi nhiều quốc gia trên khắp thế giới (2. be used). Những tấm pin mặt trời sẽ được đặt trên mái nhà và những tòa nhà khác và năng lượng mặt trời sẽ được dùng để làm nóng nước (3. be placed). Năng lượng sẽ được trữ trong một thời gian dài (4. be stored). Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời, vấn đề về việc thiếu năng lượng sẽ được giải quyết (5 be solved).

Thay đổi những u thành thể bị động

Chúng tôi sẽ sử dụng sóng như là một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

Waves will be used as an environmentally friendly energy source.

Sóng sẽ đưc dùng như một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

2. Họ sẽ lắp một mạng lưới turbines gió để tạo ra điện.

A network of wind turbines will be installed to generate electricity.

Một mạng lưới turbin gió sẽ được tạo ra điện.

Ở vùng nông thôn, người ta sẽ đốt cây để tạo ra nhiệt.

In countryside, plants will be burnt to produce heat.

Ở vùng nông thôn, cây sẽ được đốt để tạo ra nhiệt.

Chúng tôi sẽ giảm việc tiêu thụ năng lượng càng nhiều càng tốt.

Energy consumption will be reduced as much as possible.

Việc tiêu thụ năng lượng sẽ được giảm càng nhiều càng tốt.

5. Chúng ta sẽ phát triển những nguồn năng lượng thay thế.

Alternative sources of energy will be developed.

Những nguồn năng lượng thay thế sẽ đưc phát triển.

Chúng ta sẽ sử dụng năng lượng mt trời để giải quyết vấn đề của thiếu năng lượng.

Solar energy will be used to solve problem of energy shortage.

Năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng để giải quyết vấn đề của việc thiếu năng lượng.

Nhìn vào những bức hình. Viết ra những gì được thực hiện trong tương lai

A hydro power station will be built in the region to increase the electricity.

Một trạm thủy điện sẽ được xây dựng trong khu vực để tăng nguồn điện.

Solar Panels will be put on the roof of the building.

Những tấm pin mặt trời sẽ được đặt trên nóc tòa nhà.

A network of turbines will be installed to generate electricity.

Một mạng lưới turbin gió sẽ được lắp đặt để tạo ra điện.

Bicycles will be used to travel in the city.

Xe đạp sẽ được dùng để đi trong thành phố.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa