Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills review

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh Review 4 lớp 7: Skills review – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Review 4 | Soạn anh Review 4 lớp 7: Skills review  | Tài Liệu Chùa

 

Reading ọc)

HUNGER (NẠN ĐÓI)

Bn nghĩ đâu nguyên nhân gây ra nn đói nghiêm trọng nhất ở quốc

gia bạn trong số các nguyên nhân dưới đây? Đánh dấu chọn (v) nó

+n số quá đông

+Chiến tranh

+Thảm họa liên quan đến thời tiết

2. Đc bài văn chọn câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi.

Nạn đói trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Nguyên nhân đầu tiên của nạn đói sự tăng trưởng dân số nhanh. Trái đất không còn thể cung cấp đủ thức ăn cho hơn 7 tỉ người. Không đủ đất cho việc trồng thức ăn.

Thay đổi về khí hậu cũng mang đến trái đất những thảm họa liên quan thời tiết như bão và hạn hán… chúng phá hủy mùa màng nặng nề.

Chiến tranh vẫn xảy ra. Người ta chiến đấu, trốn chạy khỏi nhà. Không ai làm việc trên đồng ruộng hay trong nhà máy để sản xuất ra thực phẩm.

Công nghệ đang cố gắng giúp giải quyết phần vấn đề này. Trong tương lai, chúng ta sẽ có hệ thống cảnh báo để giảm thiểu mất mát từ thảm họa thiên nhiên. Những phương tiện giao thông chi phí thấp cũng sẽ được sử dụng để đem thức ăn đến khu vực cần.

A

B

B

Hạn hán là một ví dụ của những thảm họa liên quan đến thời tiết.

Một kết quả của chiến tranh là người ta không thể sản xuất ra thực phẩm.

Vấn đề đói có thể được giải quyết với sự giúp đỡ của công nghệ.

Speaking (Nói)

Trò chơi

Chọn mt trong những từ trong danh sách bên dưới, giữ nó cho riêng bạn.

Hỏi câu hỏi để tìm ra từ A nào đã chọn, những câu hỏi không nên bất kỳ từ nào trong danh sách.

coal                   hunger sunlightride

teleporter          energy transport          pollute

 

A: has chosen the word coal.

B: Is it a noun? Nó là một danh từ?

A: Yes, it is. Dung vây.

B: Does it have colour? Nó có mà tu sắc không?

A: Yes, it does. Đáng tiết.

B: What colouris it? Nó có màu gì?

A:It’s black. Nó có màu đen.

B: It’s “coal”. Nó là than đá.

Listening (Nghe)

Từ o (A, B hoặc C) mà bạn nggần nghĩa nhất với từ foolprint? the effects (hiệu ứng)

the environment (môi trường)

Our actions (hành động của chúng ta)

5. Nghe i đàm thoại trả lời u hỏi

1. Phong đang làm ?

He is searching for the meaning of “footprint”.

Cậu ấy đang tìm nghĩa của từ footprint”.

2. Từ này có một nghĩa phải không?

No, it doesn’t. Không

Phong giải thích nghĩa của từ này cho Nam được không?

Yes, he does.

Vâng được

Điều gì xảy ra nếu chúng ta chăm sóc những cây quanh chúng ta?

There will be a lot of greenery around you.

Sẽ có nhiu năng lượng xung quanh bạn.

Writing (Viết)

Tưởng tượng phương tiện giao thông riêng cho khu vực bạn. Viết một

miêu tả ngắn về nó

Trong bài viết của bạn, bạn nên đề cập:

Tên phương tiện

Nó như thế nào?

Nó sử dụng loại năng lượng gì?

Tại sao nó lại tốt cho phương tiện của bạn

I wish I had a high-speed trains. The train will go around the city. It’s driverless train. It will be electric and solar-powered. It will look like an airplane without wings. It will help people to travel faster and safer. Moreover, it is good for environment and save energy.

Tôi ước gì tôi có một tàu cao tốc. Tàu sẽ đi vòng quanh thành phố. Nó là tàu không người lái. Nó sẽ sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Nó trông như một máy bay không có cánh. Nó sẽ giúp người ta đi nhanh hơn và an toàn hơn.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa