Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 1

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 6 lớp 7: Skills 1  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 6 | Soạn anh unit 6 lớp 7: Skills 1  | Tài Liệu Chùa

Reading (Đọc)

1. Trước khi đọc, hãy làm việc theo nhóm trả lời những câu hỏi sau đây . Bạn có nghĩ rằng Temple of Literature – the Imperial Academy là mt cái tên Tiếng Anh thay cho Văn Miếu – Quốc Tử Giám không?

Yes, we do. (Vâng, đúng vậy.)

Tại sao nhiều học sinh lại đến thăm viếng Văn Miếu – Quốc Tử Giám trước kỳ thi của họ?

They come here to wish the good result for their exams.

Họ đến đây để cầu mong có kết quả tốt cho kì thi của họ.

Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với nơi lịch sử này trong tương lai.

There will be more tourists who visit this place in the future.

Sẽ có nhiều du khách đến thăm nơi này trong tương lai.

2. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

     Cách đây rất lâu, vào năm 1070, không có trường đại hc ở Việt Nam, năm 1076 vua Lý Nhân Tông đã quyết định xây dựng một trường đại học lấy tên là Quốc Tử Giám. Nó được xem như trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Trường đại học là một thành công lớn và hàng ngàn học giả Việt Nam đã tốt nghiệp từ trường đại học này.

      Quốc Tử Giám có một lịch sử thú vị và lâu đời. Nhiều vị vua, chúa và học giả làm việc để phát triển trường đại học này. Chu Văn An được xem là trong những nhà giáo nổi tiếng ở Quốc Tử Giám.

       Vào thời hiện đại, Quốc TGiám tiếp tục phát triển và nhận được sự công nhận. Nhiều tòa nhà cũ được xây dựng lại vào năm 1999. Vào năm 2003, tượng (Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Chu Văn An) được dựng. Vào năm 2010, 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận.

Quốc Tử Giám được thành lập khi nào?

1076

Tại sao nó thành công?

Because thousands of Vietnamese scholars graduated from it.

Bởi vì hàng ngàn học giả Việt Nam đã tốt nghiệp từ đây.

Ai là một trong những nhà giáo nổi tiếng nhất ở Quốc Tử Giám? .

Chu Van And

Nhà giáo Chu Văn An.

Một điều khác nữa về nó là gì?

It is considered the first university in Viet Nam. Nó được xem là trưng đại học đầu tiên ở Việt Nam.

3. Đọc li đoạn văn và nối thời gian trong phần A với sự kiện trong phần B sao cho phù hợp

1-D In 1076 the Imperial Academy was founded.

Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076.

2A In 1999 many old buildings were reconstructed.

Năm 1999, nhiều tòa nhà cũ đã được xây dựng lại.

3-B In 2003 four statues were built.

Năm 2003, 4 bức ng đã được xây dựng.

4-C In 2010, 82 Doctor’s stone tablets were recognised by UNESCO.

Năm 2010, 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận.

 

Speaking (Nói)

Làm theo nhóm. Nhìn vào 4 bức tượng và nói về chúng. Bn có thể sử

dụng thông tin trong mục 2 và 3 và những phần khác để hoàn thành   Chu Văn An (1292–1370)

This is the statue of Chu Van An. He is considered one of the most famous teachers at the Imperial Academy.

Đây là tượng cụ Chu Văn An. Ông được xem là một trong những nhà giáo nổi tiếng nhất ở Quốc Tử Giám.

Lý Thánh Tông (1023-1072)

This is the statue of Ly Thanh Tong. Emperor Ly Thanh Tong is considered the founder of the Temple of Literature.

Đây là tượng Lý Thánh Tông. Vua Lý Thánh Tông được xem là người thành lập Văn Miếu.

Lý Nhân Tông (1066–1128)

This is the statue of Ly Nhan Tong. Emperor Ly Nhan Tong is regarded as the builder of the Imperial Academy.

Đây là tượng Lý Nhân Tông. Vua Lý Nhân Tông được xem như là người xây dựng lên Quốc Tử Giám.

Lê Thánh Tông (1442-1497)

This is the statue of Le Thanh Tong. The erection of the First Doctors stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong.

Đây là tượng Lê Thánh Tông. Vua Lê Thánh Tông đã ra lệnh cho xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiên.

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa