Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 6 lớp 7: Project  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 6 | Soạn anh unit 6 lớp 7: Project  | Tài Liệu Chùa

TOURIST GUIDE (HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH)

Sau đây là tờ quảng cáo được Phong và các bạn trong lớp làm sau chuyến đi đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Thời gian mở cửa/đóng cửa: 8:00 sáng – 5:00 chiều

Sơ đồ

+ Cổng Văn Miếu

+ Khuê Văn Các

+ Bia Tiến sĩ

+ Văn Miếu

+ Quốc Tử Giám

 

Lịch sử

+ Văn Miếu được thành lập năm 1070.

+ Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076.

+ Bia Tiến sĩ đầu tiên được dựng nên vào năm 1484.

Tại sao vào thăm viếng

+ Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

+ Biểu tượng của Hà Nội.

2. Chọn một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực của bạn làm một tờ quảng cáo như phần 1

Independence Palace            (Dinh Độc Lập)

Opening/closing time             Thời gian mcửa/ đóng cửa.

Morning: 7:30 to 11:00             Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ

Afternoon: 13:00 to 16:00      Chiều: từ 13 giờ đến 16 giờ

Layout (Sơ đồ)

+ in Gate

Cổng dinh

+ Grass carpet with water fountain at the centre

Bãi cỏ với đài phun nước ở giữa

 

+ Independence Palace

Dinh Đc Lập

+The trees around the palace

Cây bao bọc xung quanh

History (Lịch sử)

The palace was firstly built in 1962.

(Dinh lần đầu được xây dựng vào năm 1962.)

It was designed by architect Ngo Viet Thu. (Nó được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế.)

Why visit?

It was a special historic site of Ho Chi Minh city.

(Nó là một địa điểm lịch sử đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh.) The architecture is wonderful with the combination of Europe and Asia.

(Kiến trúc tuyệt vời với sự kết hợp giữa châu Âu và châu Á.)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa