Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking back

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 6 lớp 7: Looking back  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 6 | Soạn anh unit 6 lớp 7: Looking back  | Tài Liệu Chùa

Vocabulary (Từ vựng)

Viết hình thức quá khứ phân tử của những động từ sau đây

 

Base form (Dạng nguyên thể) Past participle (Quá khứ phân từ)
consider considered
name named
visit visited
locate located
recognize recognized
start started
sell sold
grow grown
speak spoken
buy bought
build built
see seen

 

Hoàn thành câu với hình thức quá khứ phân từ ở mục 1

considered/built 2. named

3. spoken

located

recognized

Đại học Oxford được xem là một trong những trường đại học tốt nhất ở Anh. Nó được xây dựng năm 1167.

Trường của Lan được đặt tên là Trường Cấp hai Chu Văn An.

Tiếng anh được nói trên khắp thế giới.

Dinh Thống Nhất nằm ở số 106 đường Nguyn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vịnh Hạ Long lần đầu tiên được công nhận là địa điểm Di sản thế giới bởi UNESCO vào năm 1994.

Grammar (Ngữ pháp)

3. Thay đổi câu từ thì hiện tại đơn thể chủ động sang thì hiện tại đơn ở thbị động

Họ bán vé ở cổng khu du lịch.

Tickets are sold at the gate of the tourist site.

Vé được bán ở cổng khu du lịch.

Người ta trồng nhiều hoa ở Đà Lạt.

A lot of flowers are grown in Da Lat.

Nhiều hoa được trồng ở Đà Lạt.

Hàng ngàn người đến thăm đền Vua Hùng mỗi ngày.

Hung King’s Temple is visited by thousands of people everyday.

Đền Vua Hùng được viếng thăm bởi hàng ngàn người mi ngày.

Khách du lịch có thể thấy nhiều tháp Chàm đẹp ở tỉnh Bình Định.

Many beautiful Cham Towers can be seen by tourists in Binh Dinh Province.

Nhiều tháp Chàm đp có thể được khách du lịch thấy ở tỉnh Bình Đnh.

Khách du lịch có thể mua nhiều loại hàng hóa ở chợ Bến Thành.

Many kinds of goods can be bought in Ben Thanh Market.

Nhiều loại hàng hóa có thể được mua ở chợ Bến Thành.

4. Đổi câu từ thì quá khđơn ở thể bị động sang thì quá khứ đơn ở thể chủ động

Chùa Một Cột được xây dựng dưới thời vua Lý Thái Tông vào năm 1049.

They built One Pillar Pagoda under Emperor Ly Thai Tong in 1049. (Họ xây dựng chùa Mt Cột dưới thời vua Lý Thái Tông vào năm 1049.)

Quc Tử Giám được xây dựng dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076.)

They contracted the Imperial Academy under Emperor Ly Nhan Tong in 1076.

(Họ xây dựng Quốc Tử Giám dưới thời Vua Lý Nhân Tông vào năm 1076)

 

Việc cho xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiên do Vua Lê Thánh Tông ra lệnh. They ordered the erection of the first Doctor’s stone tablet under King Le Thanh Tong

(Họ xây dng bia Tiến sĩ đầu tiên dưới thời Vua Lê Thánh Tông.)

Nhà Tân Kỳ ở Hội An được xây dựng cách nay 2 thế kỷ.

They built Tan Ky house in Hoi An two centuries ago.

(Họ xây dựng nhà Tân Kỳ Hội An cách nay 2 thế kỷ.)

Việc xây dựng lăng Vua Tự Đức được hoàn thành năm 1876.

They completed the construction of Tu Duc Tomb in 1876.

(Họ xây dựng lăng vua Tự Đức hoàn thành vào năm 1876.)

 

Communication (Giao tiếp)

m theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về Văn Miếu – Quốc Tử Giám

 

Suggestions

(Gợi ý)

Questions (Câu hỏi) Answers (Trả lời)
Location (Địa điểm) Where is the Temple of

Literature? (Văn Miếu ở đâu?)

It’s located in the centre

of Ha Noi. (Nó ở trung tâm Hà Nội.)

Tickets (Vé) Where are tickets sold? (Vé được bán ở đâu?) They are sold at the gate

of the historic site. (Vé được bán ở cổng khu du lịch.)

Things to see (Xem những gì) What can we see there? (Chúng ta có thể xem gì

đó?)

We can see The Doctor’s

stone tablets. (Chúng ta có thể xem những bia Tiến sĩ.)

Things to buy (Mua những gì) What can we buy there? (Chúng ta có thể mua gì

đó?)

We can buy souvenirs in

front of the gate. (Chúng ta có thể mua quà lưu niệm trước cổng.)

Time of the day to visit  (Thời gian trong ngày để thăm viếng) What is the time of day to visit? Thời gian nào trong ngày chiều để thăm viếng? 08:00 a.m – 5:00 p.m

(Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ )

 

Làm theo nhóm. Báo cáo bài thảo luận của bạn, sử dụng phần thông tin trong phần 5

The Temple of Literature is a very famous place in Ha Noi. It’s located in the centre of Ha Noi. The tickets are sold at the gate of this historic site. We can see The Doctor’s stone tablets and we can buy souvenirs in front of the gate. The time of day to visit is 08:00 a.m – 5:00 p.m.

(Văn Miếu là một nơi rất nổi tiếng ở Hà Nội. Nó nằm ở trung tâm của Hà Nội. được bán ở cổng của khu di tích lịch sử này. Chúng ta có thể thấy bia tiến sĩ và chúng ta có thể mua quà lưu niệm ở phía trước cổng. Thời gian vào tham quan trong ngày là từ 8 giờ ng đến 5 giờ chiều.)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa