Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 6 lớp 7: Communication  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 6 | Soạn anh unit 6 lớp 7: Communication  | Tài Liệu Chùa

 1. quyết cho một chuyến đi

a) Tưởng tượng vài người bạn nước ngoài đang lên kế hoạch cho một

chuyến đi đến Hà Nội. Bạn hãy khuyến họ làm và không nên làm . Viết Dohoặc “Don’to mỗi khung sau

1. Do Hãy đặt khách sạn trước.

2.Do Hãy học một ít tiếng Việt trước khi đi đến Hà Nội.

Do Hãy ở trong một khách sạn nhỏ.

Do Hãy thuê xe đạp hoặc xe máy nếu bạn muốn đi xung quanh.

Do Hãy đi bộ đến Phố cổ vào ban đêm.

Don’t Đừng mặc quần áo mùa hè nếu bạn đến Hà Nội từ tháng 11 đến tháng 1.

7. Do Hãy mua sắm quà lưu niệm ở chợ địa phương.

Don’t Đừng bơi trong hồ.

Do Hãy đi thăm Văn Miếu.

b) Làm theo cặp. Thực hành cho lời khuyên

You’d better book a hotel in advance so that you can sure you have a room.

Bạn nên đặt một khách sạn trước để chắc rằng bạn một phòng.

It’s a good idea to learn some Vietnamese before the trip to Ha Noi because you can ask local people for some help.

Ý kiến hay là bạn học chút tiếng Việt trước khi đi Hà Nội vì bạn có thể i

 chuyện với người địa phương khi cần họ giúp đỡ.

2. Trò chơi thẻ

a) Chuẩn bị

+ Lấy những tấm thẻ từ giáo viên

+ Grow flowers and trees (trồng hoa và cây) o Sell tickets (bán vé). Speak English (i tiếng Anh)

+ Visit the Temple of Literature (thăm Văn Miếu) © Buy souvenirs (mua quà lưu niệm)

b) Hướng dẫn

Mỗi học sinh trong nhóm đầu tiên chọn một thẻ ngẫu nhiên. Anh y/cô ấy đưa ra thẻ và tạo thành một câu với cm từ trên thbằng cách sử dụng thì hiện tại đơn dạng thể chủ động.

Một học sinh từ nhóm thứ hai thay đổi cấu thành thì hiện tại đơn thể bị đng.

Grow flowers and trees (Trồng nhiều hoa và cây)

A: They grow a lot of flowers and trees in the Temple of Literature.

Họ trông rất nhiều cây và hoa ở Văn Miếu. B: A lot of flowers and trees are grown in the Temple of Literature.

Nhiều hoa và cây được trồng trong Văn Miếu.

Sell tickets (Bán vé)

A: They sell the tickets of Summer concert at Phu Tho Stadium.

Họ bán vé ca buổi hòa nhạc Mùa hè ở sân vận động Phú Thọ. B: The tickets of Summer concert are sold at Phu Tho Stadium.

Vé của buổi hòa nhạc Mùa hè được bán ở sân vận động Phú Thọ.

 

Speak English (nói tiếng Anh)

A: Uyen can speak English very well.

Uyên có thể nói tiếng Anh rất tốt.

B: English can be spoken very well by Uyen.

Tiếng Anh có thể đưc nói rất tốt bởi Uyên.

Visit the Temple of Literature every year. Viếng thăm Văn Miếu mỗi năm.

A: Many tourists visit the Temple of Literature every year.

Nhiều khách du lịch viếng thăm Văn Miếu mỗi năm.

B: Temple of Literature is visited by many tourists every year.

Văn Miếu được viếng thăm bởi nhiều khách du lịch mỗi năm.

Buy souvenirs (mua quà lưu niệm)

A: My mother usually buys souvenirs on every occasion of trip to Hoi An.

Mẹ tôi thường mua quà lưu niệm trong mỗi dịp du lịch đến Hội An.

B: Souvenirs are usually bought by my mother on every occasion of trip to Hoi An.

Quà lưu niệm thường đưc mua bởi mẹ tôi trong mỗi dịp du lịch đến Hi An.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa