Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 6 lớp 7: A closer look 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 6 | Soạn anh unit 6 lớp 7: A closer look 2  | Tài Liệu Chùa

 

Hoàn thành đoạn văn, sử dụng thể bị động của động từ trong khung

(1) located (2) surrounded (3) displayed (4) taken (5) considered

Văn Miếu nằm ở trung tâm Hà Nội, cách Hồ Hoàn Kiếm 2 km. Nó được bao quanh | bởi 4 con đường sầm uất: Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Thái Học. Nhiều di tích quý giá được trưng bày ở đó. Nhiều cây và hoa được những người làm vườn chăm sóc cẩn thận ở khu đặc biệt. Nó được xem như là một trong những địa điểm lịch sử vă  hóa quan trọng nhất của Việt Nam.

Sử dụng những động từ trong ngoặc đơn, viết các câu ở dạng bị động của thì hiện tại đơn

1. Many precious relics are displayed in the Temple of Literature.

Nhiều chứng tích quý giá được trưng bày trong Văn Miếu.

Many old trees and beautiful flowers are taken care of by the gardeners.

Nhiu cây cổ thụ và hoa đẹp được những người làm ờn chăm sóc.

Lots of souvenirs are sold inside the Temple of Literature.

Nhiều quà lưu niệm được bán bên trong Văn Miếu.

Khue Van Pavilion is regarded as the symbol of Ha Noi.

Khuê Văn Các được xem như là biểu tượng ca Hà Nội.

The Temple of Literature is considered one of the most important and historic places in Vietnam.

n Miếu được xem như một trong những nơi lịch sử văn hóa quan trọng nhất ở Việt Nam.

Sử dụng nhng từ trong khung bên dưới, bạn có thể làm thành câu ở dạng bị động của thì hiện tại đơn để nói về Văn Miếu không?

Trees and flowers in the Temple of Literature are watered everyday.

Cây và hoa ở Văn Miếu được tưi nước hàng ngày.

The court yard in the Temple of Literature are tidied up/cleaned up.

Sân trong Văn Miếu được dọn dẹp mỗi ngày.

Food and drink are not sold in the Temple of Literature.

Thức ăn và thức uống không được bán trong Văn Miếu.

Tickets are sold outside the Temple of Literature.

Vé được bán n ngoài Văn Miếu.

Hoàn thành các câu với những từ trong khung

Văn Miếu được thành lập vào năm 1070. (was)

Quốc Tử Giám được xây dựng dưới thời vua Trần Nhân Tông. (constructed)

Bài vị tiến sĩ được dựng lên bởi vua Lê Thánh Tông. (were)

Quốc Tử Giám được xem như là trường đại hc đầu tiên ở Việt Nam. (regarded)

Vào năm 1483, Quốc Tử Giám được đặt lại tên thành Thái Học Viện. (renamed)

 

Đặt những phần của đoạn văn bên dưới theo thứ tự chính xác. Sau đó

khoanh tròn những ví dụ ở thể bị động của thì hiện tại đơn trong bài văn D-C – A – B

Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên ở Việt Nam – được xây dựng vào năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông. Nó được dùng để giáo dục người trẻ cho quốc gia.

Nó bao gồm nhiều phòng học và thư viện cho hc sinh. Những nhà giáo của Quốc Tử Giám là những nhà giáo rất nổi tiếng.

Những học sinh của Quốc Tử Giám rất xuất sắc. Họ được chọn từ những cuộc thi địa phương từ khắp đất nước.

Họ phải hc nhiều môn trong 3 năm. Sau đó họ được chuẩn bị cẩn thận đầu tiên cho kỳ thi Quốc gia, sau đó là kỳ thi Hoàng gia trước khi nhận học vị Tiến sĩ.

Bạn có thể làm thành câu ở thì hiện tại đơn và qkhứ đơn ở dạng thể bđộng về những i bên dưới?

Hung Kings Temple (Đền Vua Hùng)

Hung King’s Temple was visited by millions of tourists last year.

Hàng triệu du khách thăm đền Vua Hùng năm vừa rồi.

Hung King’s Temple is located in Phu Tho province.

Đền Vua Hùng nằm ở tỉnh Phú Thọ.

Ha Long Bay (Vịnh HLong)

Ha Long Bay was visited by thousands of tourists last year.

Hàng ngàn du khách thăm Vịnh Hạ Long năm rồi.

Ha Long Bay is located in Quang Ninh Province.

Vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh.

Huong Pagoda (Chùa Hương) Huong Pagoda was visited by thousands of tourists last year. Hàng ngàn du khách viếng thăm chùa Hương năm ngoái. Huong pagoda is located in Ha Noi. Chùa Hương nằm ở Hà Nội.

Hue imperial City (Hoàng thành Huế)

Hue imperial City was visited by thousands of tourists last year.

ng ngàn du khách thăm Hoàng thành Huế năm ngoái.

Hue imperial City is located in Thua Thien Hue province.

Hoàng thành Huế nằm ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoi An Ancient Town (Phố cổ Hi An)

Hoi An Ancient Town was visited by thousands of tourists last year.

Hàng ngàn du khách thăm Phố cổ Hội An năm rồi.

Hoi An Ancient Town is located in Quang Nam province.

Phcổ Hội An nằm ở tỉnh Quảng Nam.

One Pillar Pagodla (Chùa Một Cột) One Pillar Pagoda was visited by thousands of tourists last year.

Hàng ngàn du khách thăm chùa Một Cột năm ri. One Pillar Pagoda is located in Ha Noi. Chùa Một Cột năm ở Hà Nội.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa