Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 5 lớp 7: Project  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 5 | Soạn anh unit 5 lớp 7: Project | Tài Liệu Chùa

 

A CLASS COOK BOOK (MỘT QUYỂN SÁCH DẠY NẤU ĂN TRONG LỚP)

Đọc trang này từ một cách dy nấu ăn để m món bánh xếp hoàn hảo.

Reparation time (Thi gian chuẩn bị): five minutes (5 phút)

Ingredients (Thành phần):

two eggs (hai quả trng)   three teaspoons of sugar (3 muỗng cà phê đường)

four tablespoons of flour (4 muỗng canh bột mì)

one cup of milk (1 cốc sữa)

Cooking time (Thời gian nấu): 10 minutes (10 phút)

Beat the eggs together with sugar, flour and milk.

(Đánh trứng với đường, bột và sữa.)

Heat the oil over medium heat in a frying pan.

(Làm nóng dầu với lửa vừa trong chảo chiên.)

 

Pour about 1/4 – cup of the mixture into the pan at a time.

(Để khoảng 1/4 3 hỗn hợp vào chảo cùng c.)

Cook until golden.

(Chiên đến khi bánh vàng).

Serve with some vegetables.

n m với rau.)

Chọn một trong những món ăn mà bạn thích và viết công thức cho nó. (Học sinh tự chọn cho mình mt món ăn.)

Kết hợp những công thức của bạn thành một quyển sách dy nấu ăn trên lớp

Omelet

Fried rice

Fried tofu

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa