Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 1 lớp 7: Project  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 1 | Soạn anh unit 1 lớp 7: Project  | Tài Liệu Chùa

PROJECT (Dự án)

Làm theo nhóm 3 – 4 người.

2. Lần lượt ghi chú ngắn gọn về sở thích của các bạn.

Làm việc cùng nhau đcắt và dán những bức hình từ tạp chí, vẽ lên đó những  hình ảnh của sở thích các thành viên trong nhóm.

Chỉ và mô tả hình ảnh cắt dán của bạn cho lớp.

Giải thích ý nghĩa của từ “collage” là cắt dán, ghép ảnh. Nó là nghệ thuật làm một bức hình bằng cách dán những mẩu giấy màu, vải màu hoặc hình lên trên một bề mặt. Nó có thể là một bức hình mà bạn làm bằng cách dán giấy. Những bức ảnh trong sách có thể làm ví dụ.

Nhóm 3 người:

Uyen: likes watching movies,

(Uyen: thích xem phim.)

Oanh: likes gardening and arranging flowers.

(Oanh: thích làm n và cắm hoa).

Huong: likes swimming.

(Huong: thích bơi lội).

“This is the collage of Uyen, Oanh and Huong’s hobbies. Uyen likes watching movies. She cuts pictures of movie posters and singer. Oanh likes gardening and arranging flowers. She cuts pictures of tree gardens and flower. Huong likes swimming. She cut pictures of athletes and swimmer.”

Đây là phần cắt n hình ảnh sở thích của Uyên, Oanh và Hương. Uyên thích xem phim. Cô ấy cắt dán tranh những bộ phim và hình ảnh ca sĩ. Oanh thích làm n và cắm hoa. ấy cắt n những hình ảnh về vườn cây và hoa. Hương thích bơi lội. Cô ấy cắt dán những hình ảnh về vận động viên chạy bộ và bơi lội.”

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa