Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 1 lớp 7: A closer look 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 1 | Soạn anh unit 1 lớp 7: A closer look 2  | Tài Liệu Chùa

 

I-Grammar (Ngữ pháp)

Thì hiện tại đơn và thì tương lai đơn: Ôn lại.

Hoàn thành các câu sau. Sử dụng thì hiện tại đơn và tương lai đơn cho động từ

Ngọc thích (loves) phim hoạt hình, nhưng cô ấy nói cô ấy sẽ không tiếp tục

(will not continue) sở thích đó trong tương lai.

Họ thường chụp nhiều (take) hình đẹp.

Em trai bạn làm gì lúc rảnh rỗi. (Does…do)?

Tôi nghĩ rằng 10 năm tới người ta sẽ thích (enjoy) làm vườn.

Bạn có tập thể dục buổi sáng mỗi ngày không? (Do... do…)

Năm tới, bạn vẫn chơi cầu lông ch? (Will… play)

Bảng bên dưới cho thấy rằng kết quả cuộc khảo sát của Nick về sở thích của bạn học. Đọc bảng và hoàn thành bảng báo cáo sử dụng thì hiện tại đơn

Báo cáo của Nick

Em đã hỏi bạn học về sở thích của họ và em có vài kết quả thú vị. Mọi người (1. likes) thích xem ti vi và họ (2. watch) xem nó mỗi ngày. Ba bạn Nam. Sơn, Bình (3. don’t love) không thích bơi lội, nhưng hai bạn nữ là Ly và Huệ lại (4. go) đi bơi 3 lần 1 tuần. Hầu hết họ đều thích (5. enjoy) chơi cầu lông. Nam, Sơn, và Huệ (6. play) chơi cầu lông mỗi ngày, và Ly (7. plays) chơi thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ có Bình là không thích (8. doesn’t like) cầu lông, bạn ấy không bao giờ chơi (9. plays)

 

a) Làm theo nhóm. Nghĩ về bài hoạt động (như là nghe nhạc, chơi bóng rổ, mua sắm) làm thành một bng như bảng trong phần 2. Một học sinh trong nhóm hỏi các thành viên trong nhóm về mức độ thường xuyên vỜ. họ thực hiện những hoạt động này trong khi những học sinh khác trong nhóm ghi lại câu trả lời.

Hỏi 5 học sinh: Nghia, Huong, Uyen, Son, Thanh Do you listen to music every day? Do you play basketball every day? Do you go shopping everyday

 

BOYS ( Bạn trai ) GIRLS ( Bạn gái )
Nghia Son Thanh Huong Uyen
Listening to music (Nghe nhạc) everyday (mỗi ngày) everyday (mỗi ngày) everyday (mỗi ngày) everyday  (mỗi ngày) everyday  (mỗi ngày)
Playing basketball (Chơi bóng rổ) three time a week four time a

week

once a week
Going shopping (Đi mua sắm) once a month once a month

 

b) Bây giờ, biết một báo cáo ngắn về những điều bạn tìm ra. Sử dụng báo

o của Nick trong phần 2 để làm ví dụ Our report

 I asked many classmates about their hobbies and I got an interesting results. Everybody likes listening to music every day. The three boys, Nghia, Son and Thanh don’t like going shopping, but the two girls, Huong and Uyen go shopping once a month. Both three boys enjoy playing basketball. Nghia plays basketball three times a week. Son plays basketball four times a week. Thanh also plays basketball, once a week.

Báo cáo của tôi

  Tôi đã hỏi vài bn học về sở thích của họ và tôi có được những kết quả thú vị. Mọi người thích nghe nhạc và họ nghe nó mỗi ngày. Ba bạn trai Nghĩa, Sơn và Thanh không thích đi mua sắm, nhưng hai bạn gái Uyên và Hương đi mua sắm một lần một tháng. Cả ba bạn trai thích chơi bóng r. Nghĩa chơi bóng rổ ba lần một tuần. Sơn chơi bóng bốn lần một tuần. Thanh cũng chơi bóng rổ, một lần một tuần,

Hoàn thành câu, sử dụng hình thức -ing của động từ trong khung

Ba tôi thích đạp xe đạp đến chỗ làm. (riding)

Mẹ tôi không thích xem phim trên ti vi (watching).

Bà thích đến rạp chiếu bóng. (going)

Tôi thích trò chuyện với bạn bè vào thời gian rảnh. (talking)

      4. Em trai tôi thích chơi cờ tỉ phú với tôi vào mỗi buổi              tối. (playing)

Họ ghét ăn (eating). Họ thích cơm hơn.

Bà của bn có thích đi dạo không? (Walking)

Nhìn vào bức hình và viết các câu. Sử dụng những động từ thích hợp về thích và không thích, hình thức -ing  

He doesn’t like eating apples. Anh ấy không thích ăn táo.

They love playing table tennis. Họ thích chơi quần vợt.

She hates playing the piano. ấy ghét chơi dương cầm.

He enjoys gardening. Anh ấy thích làm vườn.

She likes dancing. Cô ấy thích nhảy.

Mỗi thành viên trong gia đình bạn thích làm gì hoặc không thích làm gì? Viết các câu

My father likes watching films on TV. Ba tôi thích xem phim trên ti vi.

2. My father hates playing monopoly. Ba tôi ghét chơi cờ tỉ phú. My mother enjoys cooking. Mẹ tôi thích nấu ăn.

My mother doesn’t like gardening. Mẹ tôi không thích làm vườn.

My younger brother loves playing computer games. Em trai i thích chơi điện tử.

6. My younger brother doesn’t like playing basketball. Em trai tôi không thích chơi bóng rổ.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa