Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 4 lớp 7: Project  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 4| Soạn anh unit 4 lớp 7: Project  | Tài Liệu Chùa

 

1. Làm theo nhóm. Nhìn vào những bức hình sau và đọc thông tin bên dưi

Tranh Đông Hồ được làm ở làng Đông Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Chúng được làm bằng tay, thể hiện những con vật, truyền thuyết và cuộc sống hàng ngày. Những bức tranh được làm bằng giấy truyền thống với những màu sắc tự nhiên đẹp. Chúng

được mua và được thưởng thức vào ngày tết.

2. Dựa vào thông tin về tranh Đông Hồ và những ý kiến riêng của bn, vẽ  một bức tranh về động vt hoặc những đvật xung quanh bạn. Viết vài câu miêu tả bức tranh của bạn. Nghĩ về những điều sau đây trước khi bạn vẽ

Nội dung: một con vật, một cái cây, một bông hoa, một người,…

Vật liệu: bút chì, bút chì màu, giấy, vải dầu,…

Màu sắc: đỏ, vàng, xanh dương,... I draw a painting of a dog. I draw it by pencil and crayon on the white paper. The dog has two colors: yellow and white. It has a long tail. The dog is a little fat.

Tôi vẽ một bức tranh về một con chó. Tôi sẽ nó bằng bút chì và bút chì màu trên giấy trng. Con ccó hai màu: vàng và trắng. Nó có cái đuôi dài. Con chó thì hơi mập. Tổ chức một cuộc triển lãm giữa những thành viên trong lớp và so sánh những bức tranh của bạn. Thanh draw a tiger. The tiger is yellow. Thanh draw it by pencil and crayon on the white paper. It is big.

Thanh vẽ con sư tử. Con sư tử màu vàng. Thanh sẽ nó bằng bút chì và bút u trên tờ giấy trắng. Nó thì lớn.

The painting of Thanh is not very different from my painting. It is about animal. His tiger is bigger than my dog. He draws it on the white paper, too. Tranh của Thanh không khác tranh của tôi lắm. Bạn sẽ con vật. Con sư tử của Thanh thì lớn hơn con chó của tôi. Bạn ấy cũng sẽ nó trên giấy trắng.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa