Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 4 lớp 7: Communication  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 4 | Soạn anh unit 4 lớp 7: Communication  | Tài Liệu Chùa

 

Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung)

composer : nhà soạn kịch

anthem : quốc ca

compulsory : bắt buộc

unimportant : không quan trọng

originate : tạo ra

curriculum : chương trình giáo dục

academic : học thuật, học vấn.

Câu đố âm nhạc: Bạn biết gì? Làm theo nhóm và trả lời những câu hỏi sau

B . 2. C 3. A 4.C 5.B 6.B

Ai là nhạc sĩ bài hát Quốc ca Việt Nam, Tiến Quân Ca?

Phạm Tuyên

Văn Cao

Huy Phúc

Cái nào sau đây là ở Hàn Quốc?

Múa sạp

Múa Ba lê

Gangnam style

Ai nổi tiếng về bài hát Top of The World?

Karen Capenter

Celine Dion

Susan Boyle

Cái nào sau đây trở thành Di sản văn hóa thế giới vào năm 2009?

Hát chèo

Cải lương

Quan họ Bắc Ninh

Bài hát nào sau đây được hát trong phim Titanic?

Que Sera

My heart will go on

Yesterday once more

6, Ban nhạc nào sau đây sinh ra ở Liverpool, Anh Quốc?

The Carpenters

The Beatles

C.ABBA

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa