Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A Closer look 1

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 4 lớp 7: A Closer look 1 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 4 | Soạn anh unit 4 lớp 7: A Closer look 1  | Tài Liệu Chùa

Vocabulary (Từ vựng)

Nghe và lặp lại những từ sau

painter : họa sĩ

artist : nhà mỹ thuật

actress : nữ diễn viên

musician : nhạc sĩ, nhạc công

puppet : múa rối

dancer : vũ công

singer : ca sĩ

song writer: nhạc sĩ, tác giả bài hát

Nối một từ trong phần A với một cụm từ trong phần B

1-e play the guitar (chơi đàn ghi-ta)

2-b draw a portrait (vẽ một bức chân dung)

3-a write a song (viết một bài hát)

4-d work as an actor (làm như một diễn viên)

5–c take a photo (chụp một bức hình)

 

a) Sắp xếp lại trật tự những chữ sau để tạo thành tên nhạc cụ

drum (trống)

piano (đàn dương cầm, đàn piano)

cello (đàn cello)

guitar (đàn ghi-ta)

violin (đàn vĩ cầm)

saxophone (kèn saxophone)

b) Viết loại nhạc cụ trong khung bên dưới vào mỗi hình cho phù hợp

A guitar (một cây đàn ghi-ta)

A drum (một cái trống)

Dan Bau (đàn Bầu)

A violin (một cây đàn vĩ cần)

A cello (một đàn cello)

A piano (một đàn dương cầm)

Saxophone (kèn saxophone)

Đặt một trong những từ này vào mỗi khoảng trống để hoàn thành câu sau

Bạn của ba tôi là một họa sĩ giỏi. (painter)

Nhạc pop không hào hứng như nhạc rock & roll. (pop)

Ca sĩ mà tôi thích nhất là Karen Capenter. (singer)

Tôi thích vẽ truyện tranh. (draw)

Nhiều khách du lịch đến Việt Nam để xem chương trình múa rối nước. (pupet)

Ở Việt Nam, đàn bầu là một nhạc cụ truyền thống. (instrument)

 

PRONUNCIATION (Phát âm)

 

Nghe và lặp lại các câu sau. Gạch dưới những từ khi phát âm /f/. khoanh tròn và in đậm những từ khi phát âm có âm /3/..

Can you show me the new machine?

Bạn có thể chỉ cho mình cái máy mới được không?

They sing the song “Auld Lang Syne” on somesoccasions.

Họ hát bài “Auld Lang Syne” vào một số dịp.

The musician is very anxious about the next performance.

Nhạc sĩ rất lo lắng về màn trình diễn kế tiếp.

She wanted to share her pleasure with other people.

Cô ấy muốn chia sẻ niềm vui của cô ấy với những người khác.

The new cinema is opposite the bus station.

Rạp chiếu phim mới đối diện trạm xe buýt.

Are you sure this is an interesting (television programme?

Bạn có chắc đây là một chương trình truyền hình thú vị không?

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa