Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 3 lớp 7: Communication  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 3 | Soạn anh unit 3 lớp 7: Communication  | Tài Liệu Chùa

Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung)

tutor: gia su

nursing home: nhà dưng lão

blanket: mền shelter: chỗ trú ẩn

mural: tranh bích họa

sort: loại

NHỮNG CÁCH ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI

1. Nhìn vào những bức hình và đọc về những hoạt động tình nguyện của giới

trẻ ở MLàm gia sư cho trẻ em nhỏ tuổi hơn hoặc giúp chúng làm bài tập về nhà trước hoặc sau khi tan trường. Tái chế các đồ vật, và dạy những người khác cách làm. Trồng cây ở khu vực công cộng nơi mà tất cả khu xóm có thể vui chơi. Hiến máu. Nói chuyện và hát cho người lớn tuổi ở nhà dưỡng lão. Làm những cái mền cho trẻ em bị bệnh. Nấu một bữa ăn ở một nơi cho những trẻ và gia đình vô gia cư.

Vẽ một tranh bích họa trên tường phủ lên hình vẽ bậy.

Nhìn vào những bức tranh về dịch vụ cộng đồng ở Việt Nam. Nói chúng  với những hoạt động cho phù hợp

1-b Tặng coupon phở gà miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội. 2-c Tặng quần áo ấm cho người vô gia cư ở Hà Nội. 3–e Dạy gia sư cho trẻ em từ những gia đình nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh. 4-a Tình nguyện cho thông tin ở trạm xe buýt và ga tàu lửa. 5–0 Tặng các bữa ăn giá 5.000 đồng cho người nghèo ở tỉnh Quảng Nam.

Làm theo nhóm. Thảo luận những lợi ích mà mỗi hoạt động mang đến cho

cộng đồng. Chia sẻ câu trả lời với lớp

1. Tặng các bữa ăn giá 5,000 đồng cho người nghèo ở tỉnh Quảng Nam.

Benefits: Help them have a good meal.

Lợi ích: Giúp họ có một bữa ăn ngon.

2. Tình nguyện cung cấp thông tin ở trạm xe buýt và ga tàu lửa.

Benefits: Help people to find the correct bus, train and get to the place they want to go to.

Lợi ích: Giúp mọi người tìm đúng xe buýt, tàu lửa và đến được nơi họ muốn

 3. Tặng quần áo ấm cho người vô gia cư ở Hà Nội.

Benefits: Help them not be cold in the winter, not have a flu.

Lợi ích: Giúp họ không bị lạnh vào mùa đông mà không bị cảm cúm.

4. Dạy gia sư cho trẻ em từ những gia đình nghèo ở Tnh phố Hồ Chí Minh.

Benefits: Help them have the good knowledge to get a good job and life.

Lợi ích: Giúp chúng có kiến thức tốt để có mt ng vic tốt và cuộc sống tốt đẹp.

5. Tặng phiếu phở gà miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội.

Benefits: Help them have a have a good meal.

Lợi ích: Giúp họ có một bữa ăn ngon.

4. Hi lẫn nhau: Bạn đã từng làm bất cứ hoạt động nào không? Chọn 3 hoạt

động bạn muốn thử. Tại sao bạn muốn làm những hoạt động đó?

I used to tutor children from poor familles in Ho Chi Minh City. I would like to help this children have the good knowledge and to get a good job and life. I want to do tutoring because I want to help the poor people.

Tôi từng làm gia sư cho trẻ em ở những gia đình nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn giúp đỡ những trẻ em này có kiến thức tốt và kiếm được việc làm tốt và cuộc sống tốt đẹp. Tôi muốn làm gia sư bởi vì tôi muốn giúp những người nghèo,

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa