Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 1

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 3 lớp 7: A closer look 1  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 3 | Soạn anh unit 3 lớp 7: A closer look 1  | Tài Liệu Chùa

 

Vocabulary (Từ vựng)

Chọn những cụm từ rồi nối với bức hình bên dưới cho phù hợp. Viết  chúng vào khoảng trống dưới mỗi bứ ctranh disabled people (người khuyết tật)

elderly people (người già)

homeless people (người vô gia cư)

sick children (trẻ em bị bệnh)

   people in a flooded area (người ở tại khu vực lũ lụt)

2. Làm theo cặp, lần lượt miêu tả ngưi ở trên. Bạn của bạn đoán bức hình bạn đang nói đến là gì. Sau đó, thảo luận cách mà bạn có thể giúp mọi ngưi trong những tình huống này  

Ví dụ:

Học sinh A: Họ cảm thấy không khỏe. Họ không thể đi và chơi bên ngoài.

               Họ phải ở trong bệnh viện suốt ngày.

Học sinh B: Họ là trẻ em bị bệnh phải không?

Học sinh A: Đúng! Bạn nghĩ chúng ta có thể giúp họ như               thế nào?

Học sinh B: Chúng ta có thể quyên góp đồ chơi và chúng ta có thể đến thăm họ!

Gợi ý:

homeless people (người vô gia cư) A: People don’t have houses. They have to stay outside. They stay on the road, under the bridge, in the park,… They are very poor. (Họ không có nhà. Họ phải ở ngoài đường. Họ ở trên đường phố, dưới gầm cầu, trong công viên. Họ rất nghèo).

Help:

B: We can donate clothes and money for them. And we also provide food or accomodation for them…

(Chúng ta có thể quyên góp quần áo và tiền cho họ. Và chúng ta cũng cung cấp thức ăn và chỗ ở cho họ)

3. a) Nhìn vào những bức tra Những vấn đề nào mà mỗi cộng đồng phải

đối mặt? Viết a, b, c kế bên những từ trong bảng bên dưới rubbish, dirty beach (rác, bãi biển bị dơ bẩn) . too many advertisements, graffiti (quá nhiều quảng cáo, hình vẽ bậy)

traffic jams, no tree (kẹt xe, không có cây xanh)

b) Làm theo cặp, nói về Uấn đề trong phần 2 Hà những giải pháp có khả

ng. Thêm ý kiến riêng của bạn.

traffic jams (kẹt xe).

A: Traffic jams are a big problem for our community.

Kẹt xe là một vấn đề lớn cho cộng đồng chúng ta. B: What can we do to reduce traffic jams?

Chúng ta có thể làm gì để giảm kẹt xe?

A: We can help by using public transport.

Chúng ta có thể giúp bằng cách sử dụng phương tiện công cộng.

rubbish, dirty beach (rác, bãi biển bị dơ bẩn)

A: Rubbish is at the beach. They beach is so dirty. Many plastic bags, cans are at the beach.

Rác trên bãi biển. Bãi biển thật dơ. Nhiều túi nhựa, lon nước trên bãi biển.

B: What can we do to help?

Chúng ta có thể làm gì để giúp?

A: We can collect the rubbish at the beach.

Chúng ta có thể nhặt rác trên bãi biển

Too many advertisements, graffiti (có quá nhiều quảng cáo, hình vẽ bậy)

A: The advertisements and graffiti are on the wall of houses in our city. The walls are not beautiful.

Những quảng o và hình vẽ bậy đây trên tường nhà trong thành phố của chúng ta. Những bức tường không đẹp.

B: What can we do to help?

Chúng ta có thể làm gì để giúp?

A: We can erase them.

Chúng ta có thể xóa chúng.

PRONUNCIATION (PHÁT ÂM)

4. Nghe và lặp lại

community (cộng đồng)

go (đi)

colour (màu sắc) green (màu xanh lá cây) garden (vườn)

clean (m sạch)

glass (ly, cốc)

give (cho)

clothes (quần áo)

5. Nghe và khoanh tròn từ bạn nghe được

ig/

/ cold, clothes

green, girl, goal

Nghe và lặp lại

Go green bảo vệ môi trường. gái tóc xoăn thật dễ thương. Năm rồi, chúng tôi đã bắt đầu một dự án khu vườn cộng đồng. Anh ấy đã thu gom quần áo cho trẻ em đường phố trong 2 năm. Cô ấy thích màu vàng.

Trò chơi: Stand up (đứng lên), sit down (ngồi xuống)

Chọn một hành động cho mỗi âm (ví dụ, âm /g là “stand up/đng dậy”, âm /k/ là “sit down/ngồi xuống). Trong nhóm 5 người, mt học sinh đc lên 1 từ trong phần 4 và nhóm thực hiện hành động đó theo âm nghe được. Học sinh nào làm chậm nhất sẽ đọc lên từ tiếp theo.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa