Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 2 lớp 7: Communication  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 2 | Soạn anh unit 2 lớp 7: Communication  | Tài Liệu Chùa

 

Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung)

-Myth (thần thoại, chuyện hoang đường)

-Vitamins (các vita-min)

-Sushi (Sushi – món ăn của Nhật) –Sleeping in (ngủ nướng)

   -Vegetarians (những người ăn chay)

Làm theo cặp. Thảo luận và viết F(sự thật – Fact) hoặc M (chuyện hoang

đường – Myth) cho mỗi câu Sự thật hay chuyện hoang đường về sức khỏe?

Người mà cười nhiều hơn thì hạnh phúc hơn. (F)

-Ngủ vào ngày cuối tuần giúp bạn hồi phục sau một tuần bận rộn. (M)

n cá tươi, như Sushi, và bạn sẽ khỏe hơn. (F)

-Ngồi gần ti vi sẽ gây tổn hại đến mắt. (F)

-Nhặt nhanh thức ăn mà bạn làm rơi, thức ăn sẽ an toàn để bạn ăn. (M)

-Người ăn chay không có đủ vitamin trong thức ăn của họ. (M)

 

2. Nghe chương trình phát thanh về những sự thật hay chuyện hoang đường về sức khỏe kiểm tra câu trả lời của bạn trong phần 1 3. Thảo luận những câu sau trong nhóm

Câu nào làm bạn ngạc nhiên nhất? Tại sao?

Eat more fresh fish, like sushi, and we will be healthier. Because I think that eating fresh fish or meat is not good for our health. It can make us have stomachache. (Ăn cá tươi, như Sushi, và chúng ta sẽ khỏe hơn. Bởi vì tôi nghĩ ăn thịt hay cá sống không tốt cho sức khỏe. Nó có thể làm cho chúng ta bị đau bụng.)

Bạn có biết bất kỳ sự thật hay chuyện hoang đường về sức khỏe ở Vit Nam không?

Làm theo nhóm. Ngvề nhng ý tưởng về sức khỏe mà đúng thực sự. Sau đó ngvề vài i không đúng

You can avoid some disease by keeping yourself clean. (This is true)

Bạn có thể tránh bài bệnh bằng cách giữ bản thân sạch sẽ.

You will turn apple when you eat a lot of apple. (This is false)

Bạn sẽ biến thành trái táo khi bạn ăn nhiều táo.

5. Kim tra nhóm khác xem bao nhiêu chuyn hoang đường về sức khỏe của bạn mà họ có thtìm được

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa