Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 2

Hướng dẫn soạn anh 7 – soạn anh unit 2 lớp 7: A closer look 2  – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 7 | Soạn anh lớp 7 | Soạn anh 7 Unit 2 | Soạn anh unit 2 lớp 7: A closer look 2  | Tài Liệu Chùa

 

Grammar (Ngữ pháp)

Nhìn vào những bức hình. Bạn sẽ đem đến cho mỗi người bí quyết nào từ khung bên trên?

a) A: Oh, I feel so sick. I have cough and

Ỗ, tôi cảm thấy rất bệnh. Tôi bị ho và cảm cúm ri.

B: You should sleep more and take medicine.

Bn n ngủ nhiều hơn và uống thuốc.

b) A: I can’t see clearly. My eyes are so weak. ” Tôi không thể nhìn rõ. Mắt tôi quá yếu.

B: You should watch less TV.

Bạn nên xem ti vi ít lại.

c) A: I put on weight. I’m so fat.

Tôi tăng cân rồi. Tôi quá mập.

B: You should do more exercise and eat less.

Bạn bên tập thể dục nhiều hơn và ăn ít hơn.

d) A: My face is red. I got the sunburn.

Mặt tôi đỏ quá. Tôi bị cháy nắng ri.

B: You should sunbathe less.

Bạn nên tắm nng ít đi.

Những bí quyết sức khỏe hàng đầu cho bạn trẻ

Nhìn vào những bí quyết sức khỏe trong khung màu vàng. Sáu cái nào mà bạn nghĩ là quan trọng nhất với bạn và bạn học? Giải thích tại sao.

do more exercises (tập thể dục nhiều hơn)

eat more fruits/vegetables (ăn nhiều trái cây và rau cải hơn)

wash your hands more (rửa tay nhiều hơn)

sunbathe less (ít tắm nắng hơn)

watch less TV (xem ti vi ít hơn)

spend less time playing computer games (dành ít thời gian chơi trò chơi vi tính hơn)

They are important to me because they make me healthy. . (Chúng quan trọng với tôi vì chúng giúp tôi khỏe mạnh.)

Nhìn vào mục báo trên trang web Teen Health. Điền vào khoảng trống để hoàn thành 6 bí quyết khỏe mạnh hàng đầu của họ

do more exercise (tập thể dục nhiều hơn)

   Giữ dáng là bí quyết quan trọng nhất của chúng ta. Bạn có thể chơi bóng đá, | hoặc thậm chí là đi bộ đường dài. Việc đó rất tốt, nhưng chắc chắn là bạn phải làm 3 lần 1 tuần!

2. sleep more (ngủ nhiều hơn)

Nghỉ ngơi nhiều thật sự quan trọng. Nó giúp bạn tránh được trầm cảm và giúp bạn tập trung hơn ở trường. Bạn cũng sẽ khỏe khoắn hơn vào buổi sáng!

eat less junk food (ăn ít đồ ăn vặt)

Bạn sẽ trông giống như những gì bạn ăn. Vì thế hãy đảm bảo rằng đó là những thức ăn tốt cho sức khỏe như trái cây và rau quả, không phải thức ăn vặt. Nó có thể giúp bạn tránh được béo phì (tăng cân).

wash your hands more (rửa tay nhiều hơn)

Thật dễ bị bệnh cảm cúm. Chúng ta nên cố gắng giữ sạch sẽ hơn. Rồi thì bệnh cúm sẽ khó mà phát tán.

5, watch less TV (xem ti vi ít lại)

Tuy có vài điều hay để xem. Nhưng xem quá nhiều không tốt cho bạn hay mắt | của bạn.

Spend less time playing computer games (dành ít thời gian chơi trò chơi vi tính hơn) Cuối cùng, ở số 6, chúng ta đều thích trò chơi vi tính nhưng nhiều người trong chúng ta cần dành ít thời gian chơi trò chơi vi tính hơn! Giới hạn thời gian của bạn chỉ 1 hoặc 2 giờ, 2 hoặc 3 ngày một tuần, hoặc ít hơn!

4. Tạo thành câu ghép bằng cách nhập 2 câu đơn. Sử dụng liên từ được cho

Nhớ thêm một dấuphẩy

 

I want to eat some food, but I have a sore throat.

Tôi muốn ăn ít thức ăn, nhưng tôi bị đau họng.

The Japanese eat healthily, so they live for a long time.

Người Nhật ăn uống lành mạnh, vì thế họ sống lâu.

I feel tired, and I feel weak.

Tôi cảm thấy mệt, và tôi cảm thấy yếu ớt.

You can go and see the doctor, or you can go to bed now and rest.

Bạn có thể đến khám bác sĩ, hoặc bạn có thể đi ngủ bây giờ và nghỉ ngơi.

 

5. Ni phần đầu câu với bức tranh để hoàn thành chúng

Nick washes his hands a lot, so he doesn’t have a flu.

Nick rửa tay rất nhiều, vì thế anh ấy không bị cảm cúng.

David eats lots of junk food, and he doesn’t do exercises.

David ăn nhiều thức ăn vặt và anh ấy không tập thể dục.

The doctor told Elena she should sleep more, or she should try to relax more.

Bác sĩ bảo Elena rằng y nên ngủ nhiều hơn, hoặc nên cố gắng thư giãn

nhiều hơn.

My sister plays computer games, but she does, exercises too.

Chị tôi chơi trò chơi vi tính và chị ấy cũng tập thể dục.

6. Bây giờ, hoàn thành phần 2 của câu ghép

 

    Hung washes his hands a lot, so he doesn’t have a flu.

Hùng rửa tay rất nhiều, nên anh ấy không bị cảm.

    David eats lots of junk food, and he doesn’t do exercises. David ăn nhiều thức ăn vặt và anh ấy không tập thể dục

    The doctor told Elena she should sleep more, or she should try to relax more.

Bác sĩ bảo Elena rằng cô ấy nên ngủ nhiều hơn, hoặc cô ấy nên cố gắng thư giãn nhiều hơn. .

My sister plays computer games, but she does exercises too. Chị tôi chơi trò chơi di tính nhưng chị ấy cũng tập thể dục

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa