Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skill 2

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 9 lớp 6: Skill 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 9 | Soạn anh unit 9 lớp 6: Skill 2 | Tài Liệu Chùa

Listening (Nghe)

1. Nhìn vào bức hình, em thấy gì?.

– The Royal of Palace (Cung điện hoàng gia)

– Old Town (Phố cổ)

– Nobel museum (bảo tàng Nobel)

– The city of Stockholm (Thành phố Stockholm)

2. Nghe và ghi T (True) nếu đúng, ghi F (False) nếu sai trong các câu sau

1. Cung điện Hoàng Gia là một trong những cung điện lớn nhất ở châu Âu. (T)

2. Khu vực lớn nhất của Stockholm là Phố cổ. (F)

The oldest, not the biggest, part of Stockholm is the Old Town.

(Khu vực cổ nhất, không lớn nhất, một phần của thành phố Stockholm là Phố Cổ.)

3. Ngày nay, Phố Cổ không có quán café, nhà hàng hay cửa hàng. (F)

Today, the Old Town is a place with café, restaurants, shops and museums.

(Ngày nay, Phố Cổ là nơi có nhiu quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng và viện bảo tàng.)

4. Giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao ở Stockholm. (F)

All Nobel prizes, except for the Nobel Peace Prize, are awarded in Stockholm.

(Tất cả giải thưng Nobel, ngoại trừ giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao ở Stockholm.)

5. Giải Nobel được trao bởi Thủ tướng Thụy Điển. (F)

It is presented by the Swedish King. (được trao bởi nhà vua Thụy Điển.)

3. Nghe lại để nói và điền vào chtrống

1. 14                          2. 700                      3. 3000                   4. 10 December                     5. 10 million

1. Thành phố Stockholm bao phủ 14 hòn đảo.

2. Nó lịch sử 700 năm.

3. Ngày nay có khoảng 3000 người sống ở Phố cổ

4. Người đoạt giải Nobel nhận giải thưởng của họ vào ngày 10 tháng 12.

5. Giải thưởng bao gồm một giấy chứng nhận đoạt giải Nobel, huy chương và 10 triệu đồng Thụy Điển.

Tape script:

Sweden’s capital city is built on 14 islands and has a 700 year-old history. The oldest part of Stockholm is the Old Town. Here you can visit the Royal Palace, one of Europe’s largest and most dynamic palaces.

There are about 3000 people living in the Old Town today and it’s a place with café, restaurants, shops and museums, including the Nobel Museum Stockholm is also the city where Nobel Prizes, except for the Nobel Peace Prize, are awarded each year. On the 10 December, the day when Alfred Nobel died, the Nobel Prize winners receive their awards from the Swedish King – a Nobel diploma, a medal, and 10 million Swedish crowns per prize.

Writing (Việt)

A holiday postcard (Một bưu thiếp kỳ nghỉ)

Study skills (Kỹ năng học)

Nghĩ về 5 W và 1 H và ghi những câu trả lời này vào trong bưu thiếp của em:

Who? (Ai?)

What? (Cái gì?)

When? (Khi nào?)

Where? (Ở đâu?)

Why? (Tại sao?)

How? (Như thế nào?)

4. Sắp xếp các từ đtạo thành câu hoàn chỉnh

1. Stockholm is fantastic! (Stockholm thật tuyệt vời!)

2. We’re in Da Lat! (Chúng tôi ở Đà Lạt.)

3. We’re having a good time here! (Chúng tôi đang rất vui vẻ ở đây!)

4. I love Disneyland! (Tôi yêu Disneyland!)

5. You must come! (Bạn phải đến!)

6. I wish you were here! (i ước bạn ở đây!)

5. Viết một bưu thiếp. Sử dụng những ghi chú về thành phố em đã chọn  trong phần nói 4, trang 28

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa