Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking back

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 9 lớp 6: Looking back – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 9 | Soạn anh unit 9 lớp 6: Looking back | Tài Liệu Chùa

Vocabulary (Từ vựng)

1. Chọn hai la chọn tốt nhất trong các câu sau

1. a, b                      2. a, c                     3. a, c                     4. a, b                          5. b, c

1. Thành phố sôi động/thú vị.

2. Thời tiết lạnh/đầy nắng.

3. Con người thân thiện/tt bụng.

4. Những tòa nhà thật cao/đẹp.

5. Thức ăn ngon.

Grammar (Ngữ pháp)

2. Chia những động từ trong ngoặc ở thiện tại hoàn thành

Nhung: Have you ever eaten a Philadelphia cheese steak?

Nora: Yes, I have.

Nhung: Really? Have you been to Philadelphia?

Nora: Yes, I have been there twice. I have been to many famous places in the city.

Nhung: Have you visited the Constitution Centre?

Nora: No, I haven’t, but I have seen the Liberty Bell. Look at this postcard.

3. Làm việc theo cặp, hoàn thành bng thông tin này về Việt Nam Quốc gia: Việt Nam

Biggest city (Thành phố lớn nhất): Ho Chi Minh city (Thành phố Hồ Chí Minh)

Oldest university (Trường đại học lâu đời nhất): Quoc Tu Giam (Trường Quốc Tử Giám)

Most popular Vietnamese writer (Tác giả Việt Nam nổi tiếng nhất): Nam Cao (Nam. Cao), Nguyen Trai (Nguyễn Trãi), Nguyen Du (Nguyễn Du)

Most popular food (Thức ăn phổ biến nhất): “Pho”

Most popular drink (Thức uống phổ biến nhất): tea (trà), coffee (cà phê)

Most common activity (Hoạt động phổ biến nhất): Watch TV (xem ti vi)

4. Sử dụng thông tin từ bảng trên và viết mt đoạn văn ngắn (7-8 câu) về Việt Nam

Communication (Giao tiếp)

5. Trò chơi: Vâng tôi đã từng

Làm việc theo cặp, hỏi câu hỏi “Bạn đã từng…” Em có thể sử dụng những câu hỏi từ bảng khảo sát trong lớp ở phần A Closer Look 2, trang 30 để làm. Sau đó hỏi 3 câu hỏi với từ “Wh” để hỏi và lấy thêm thông tin từ bạn học và đoán xem bạn y có nói thật hay không?

A: Bạn đã từng lên truyền hình chưa?

B: Rồi. A: Đó là khi nào?

B: Năm trước.

A: Bạn có mặt trong chương trình nào?

B: Ừ. Tin tức buổi tối.

A: Tại sao bạn được lên ti vi?

B: Tôi không nhớ!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa