Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 8 lớp 6: Project – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 8 | Soạn anh unit 8 lớp 6: Project | Tài Liệu Chùa

Đọc đoạn văn về trò chơi “Bt mắt bắt dê”

Bạn cần: một dây bịt mắt, không gian mở, 5 người chơi hoặc hơn.

Luật chơi:

1. Đứng trong vòng tròn, chọn một người là người tìm kiếm. Người đó bị bịt mắt (hoặc nhắm mắt)và đứng ở giữa.

2. Anh ấy/cô ấy cố gắng và chạm vào người khác. Những người khác nên cố gắng lại gần người tìm mà không bị bắt.

3. Khi người tìm bắt được một người chơi khác, người tìm sẽ cố gắng đoán là ai bằng cách chạm vào mặt và tóc của người chơi. Nếu người tìm không đoán được, những người khác có thể đưa ra gợi ý.

4. Khi người tìm đoán được tên người chơi, người đó trở thành người tìm.

2. Chọn mt trong những môn thể thao/trò chơi (hay mt trò chơi của riêng em) và viết nó ra

– tug of war (kéo co)

– skipping (nhảy dây)

– marbles (bắn bi)

Gợi ý:

– Tên của trò chơi?

– Bao nhiêu người chơi?

– Dụng cụ (Bóng/vợt/gy)

– Luật chơi

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa