Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skill 1

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 7 lớp 6: Skill 1 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 7 | Soạn anh unit 7 lớp 6:  Skill 1 | Tài Liệu Chùa

Reading (Đọc)

1. Đọc lịch phát sóng của chương trình “Vòng quanh thế giới!”

Time (thời gian) Programme (Chương trình) Description (Mô tả)
8:00 Animals: Life in the Water (Động vật: Cuộc sống dưới nước) Một phim tài liệu về thế  giới sống đầy màu sắc ở Thái Bình Dương.
9:00 Comedy: The Parrot Instructor (Hài: Người huấn luyện Vẹt) Có nhiều điều vui nhộn với Người huấn luyện Vẹt và ngày làm việc đầu tiên ở sàn trượt băng.
10:30 Sports: Wheelbarrow Races (Thể thao: Cuộc đua xe hút kít) Bốn đội tại trường Wicked cạnh tranh trong cuộc đua hấp dẫn nhất. Ai thắng!
11:00 Game show: Children are always (Chương trình trò chơi: Trẻ con luôn đúng) Chương trình trò chơi tuần Right | này sẽ kiểm tra sự hiểu biết của bạn về rừng già Amazon.
12:15 Science: Journey to Jupiter (Khoa học: Cuộc hành trình đến với sao Mộc) Khám phá những điều lạ về  một hành tinh trong cùng hệ của chúng ta.

2. Trả lời những câu hỏi sau về lịch trình

1. Sự kiện trong chương trình thể thao hôm nay là ?

Wheelbarrow Races. (Cuộc đua xe bút kít.)

2. Tên của vở hài kịch là gì?

The Parrot Instructor. (Người huấn luyện Vẹt.)

3. Chúng ta có thể xem một chương trình trò chơi sau 10 giờ được không?

Yes, we can. (Được.)

4. Nội dung của chương trình động vật là gì?

A documentary about the colorful living world in Pacific (

Một bộ phim tài liệu nói về thế giới sống đầy màu sắc ở Thái Bình Dương.)

5. Sao Mộc là tên của một chương trình khoa học phải không?

No, it isn’t. (Không đúng.)

3. Đọc thông tin về nhng người bên dưới và chọn ra chương trình tốt nhất cho mỗi người

People (Người) Programme (Chương trình)
 1. Phong thích khám khá vũ trụ. Science: Journey to Jupiter (Khoa học: Cuộc hành trình đến với sao Mộc).
2. Bob thích những chương trình làm anh ấy cười. Comedy: The Parrot Instructor (Hài: Người huấn luyện Vet).
3. Nga thích học thông qua những chương trình và trò chơi. Game show: Children are Always Right (Chương trình trò chơi: Trẻ con luôn đúng).
4. Minh thích xem những sự kiện thể thao Sports: Wheelbarrow Races (Thể thao: Cuộc đua xe hút kít).
5. Linh quan tâm đến cá biển Animals: Life in the Water (Đng vật: Cuộc sống dưới nước).
Speaking (Nói).

4. Làm việc theo nhóm

 Nói cho nhóm của em về chương trình truyền hình yêu thích của em. Em nên đưa vào thông tin sau

Tên chương trình -» Nó chiếu vào kênh nào -» Nội dung chương trình -» Lý do em thích nó.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa