Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 7 lớp 6: Project – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 7 | Soạn anh unit 7 lớp 6:  Project | Tài Liệu Chùa

Tivi quan trọng với bạn như thế nào?

Làm theo nhóm. Phỏng vấn bạn bè, sử dụng câu hỏi bên dưới. Báo cáo kết quả của em với lớp

Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?

a. Đi ra ngoài                              c. Đọc sách

b.Xem truyền hình                     d. Những hoạt động khác

Bạn xem truyền hình bao nhiêu giờ một ngày?

a.Một giờ                                c. Ba giờ

b. Hai giờ                              d. Hơn 3 giờ

Tại sao bạn xem ti vi?

a. Tôi không có việc gì khác để làm.

b. Ba mẹ tôi muốn tôi xem.

c. Tôi thích nó bởi vì nó mang tính giải trí và giáo dục.

d. Tôi có thể ngủ dễ dàng khi tôi xem ti vi.

4. Bạn thích lấy thông tin từ đâu trong những thứ sau?

a. sách                             c. Internet

b. báo                             d. truyền hình

5. Bạn có nghĩ là bạn có thể sống mà không có ti vi trong bao lâu?

a. Tôi không thể sống mà không có ti vi

b. Ít hơn 1 tuần

c. Ít hơn 1 tháng

d. Tôi không biết

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa