Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 2

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 7 lớp 6: A closer look 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 7 | Soạn anh unit 7 lớp 6:  A closer look 2 | Tài Liệu Chùa

Grammar (Ngữ pháp)
Câu hỏi với từ hỏi Wh

1. Đọc bài đàm thoại và gạch dưới những từ để hỏi

What are you doing tomorrow?

Where is it?

How long is it on?

Remember! (Nhớ!)

Mỗi từ để hỏi được dùng cho một mẩu thông tin đặc biệt.

2. Sử dụng từ để hi trong khung để hoàn thành bài đàm thoại

1. How often, What                                2. Who                               3. When, Where

Tape script:

Conversation 1 (Bài đàm thoại 1)

A: How often do you watch TV? (Bn thường xem truyền hình bao lâu một lần?)

B: Not very often. Two or three times a week. (Không thường lắm. 2 hay 3 lần một tuần.)

A: What do you watch? (Bn xem gì?)

B: It depends. But I like game shows best.

(Tùy thôi. Nhưng mình thích những chương trình trò chơi nhất.)

Conversation 2 (Bài đàm thoại 2)

A: Who do you like best in the Weekend Meeting?

(Bạn thích ai nhất trong chương trình Gặp nhau cuối tuần?)

B: Xuan Bac. He’s so funny. (Xuân Bắc. Anh ấy thật vui nhộn.)

Conversation 3 (Đài đàm thoại 3)

A. When do you play football? (Bạn chơi bóng đá khi nào?)

B. Usually on Saturday or Sunday. (Thường là vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật.)

A. Where do you play? (Bạn chơi ở đâu?)

B. In the yard. (Trong sn.)

Nghe và kiểm tra câu trả lời của em

3. Hoàn thành bài đàm thoại về chương trình The singless Penguin/Chim cánh cụt không cánh” với những từ để hỏi thích hợp

A: Chương trình Chim cánh cụt không cánh là gì? (What)

B: Nó là phim hoạt hình nhiều tập.

A. Nó nói về gì? (What)

B: Nó nói về những cuộc phiêu u của một chú chim cánh cụt con không có cánh.

A: Ô, nghe có vẻ thú vị đấy. Có bao nhiêu tập rồi? (How many)

B: Có 10 tập rồi, họ vẫn đang làm thêm.

A. Tại sao? (Why)

B. Bởi vì trẻ con thích bộ phim. Chú chim cánh cụt rất dễ thương. Nó thông minh và vui nhộn.

A. Nó chiếu khi nào? (What time/When)

B: Nó chiếu lúc 8 giờ tối thứ Sáu, trên kênh Disney.

A: Mình sẽ xem nó. Cảm ơn cậu.

Conjunctions (Liên từ)

Remember (Nhớ!)

Liên từ được dùng để liên kết các từ và ý kiến.

Ví dụ: Most children like cartoons and comedies. (Hầu hết trẻ em đều thích phim hoạt hình và hài kịch.)

I enjoy sports, so I spend a lot of time outdoors.

(Tôi thích thể thao, vì thế tôi dành nhiu thời gian bên ngoài.)

4. Sử dụng “but, and, so, because, although” để hoàn thành các câu

1. and                    2. but                   3. Although                 4. because                  5. so

1. Cả chị tôi và tôi đều mơ ước trở thành một người dẫn chương trình truyền hình.

2. Chị tôi học tốt ở trường nhưng tôi thì không.

3. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi không thể thắng trò chơi.

4. Peter đã ở nhà bởi vì anh ấy bệnh.

5. Tôi mệt, vì vậy tôi sẽ đi ngủ sớm.

5. Nối phần đầu với phần cuối

1-c  Xem truyền hình quá nhiều không tốt bởi vì nó gây hại cho mắt của bạn.

2-a  Tôi sẽ dậy sớm vào ngày mai để tôi có thể ra sân vận động kịp giờ.

3-e Thỉnh thoảng chúng tôi đọc sách và thỉnh thoảng chúng tôi chơi thể thao.

4-b Em trai tôi có thể tô màu một bức tranh nhưng nó không thể vẽ.

5-d Mặc dù Ann thích đi chơi bên ngoài, nhưng cô ấy đã ở nhà.  

6. Làm việc theo nhóm.

Em biết được bao nhiêu về đài truyền hình ở Việt Nam? Hỏi bn hc những câu hỏi để tìm những thông tin sau:

– What is the name of the national TV channel?

VTV3, VTV1

– When does it broadcast? How long is it on?

All day.

– What are the names of TV programmes for children?

Doremi, Disney

How much does cable TV cost per month?

100.000 VND

– Who is your favourite TV person?

Tom & Jerry.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa