Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 12 lớp 6: Project – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 12 | Soạn anh unit 12 lớp 6: Project | Tài Liệu Chùa

1. Vẽ một người máy của riêng em (hoặc tìm một bức hình về một người máy)

2. Nghĩ về những câu hỏi bên dưới và viết mt đoạn miêu tả về người máy của em

+ Nó tên gì?

+ Nó trông như thế nào?

+ Nó có thể làm gì bây giờ?

+ Trong tương lai nó có thể làm gì?

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa