Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skill 2

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 11 lớp 6: Skill 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 6: Skill 2 | Tài Liệu Chùa

Listening (Nghe)

Tìm chủ tịch mới cho câu lạc bộ

Câu lạc bộ 3R

+ Bn có sáng tạo không?

+ Bạn có muốn trường chúng ta trở thành một nơi “xanh” không?

+ Bạn sẽ làm gì nếu bạn trở thành chủ tịch?

+ Bạn hãy lên tiếng và trở thành chủ tịch của câu lc bộ chúng tôi!

1. Câu lạc b3R đang tìm chủ tịch mới. Nghe hai học sinh nói về việc họ sẽ làm nếu họ trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Điền các từ hay so mỗi khoảng trống để hoàn thành bảng sau

(1) 6A                               (2) recycling                             (3) saving light                                   (4) old books

(5) 6B                              (6) bus                                       (7) gardening                                      (8) uniform

Tape script:

Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the 3Rs Club. Firstly, I’ll talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. Then we can reuse or sell the things we have in these bins. Secondly, if we get a lot of money from selling these things, we’ll buy energy-saving lights for every class. Finally, I’ll organize a few book fairs. There, students can swap these used books.

Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I’ll encourage the students to go to school by bus. It’ll be fun and save the environment. Next, I will set up a gardening group. We can grow flowers in our school garden. Finally, I’ll organize some uniform fairs. There, students can swap their used uniforms with younger or older students.

Lớp 6A

Ý kiến 1: Đặt một thùng rác tái chế ở mỗi lớp học.

Ý kiến 2: Mua bóng đèn tiết kiệm điện

Ý kiến 3: Mở những hội chợ sách cũ.

Lớp 6B

Ý kiến 1: Khuyến khích học sinh sử dụng xe buýt.

Ý kiến 2: Có nhóm làm vườn.

Ý kiến 3: Tổ chức hội chợ đồng phục

2. Viết T (True) nếu là câu đúng, viết F (False) nếu là câu sai trong các câu sau

1. Mi nghĩ rằng họ có thể sử dụng quỹ câu lạc bộ để mua bóng đèn tròn cho lớp.(F)

2. Ở hội sách, những học sinh có thể trao đổi sách mới của họ. (F)

3. Nam nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu những học sinh đến trường bằng xe buýt. (T)

4. Các học sinh có thể trồng rau trong vườn của trường. (F)

5. Đồng phục cũ có thể được trao đổi ở hội chợ đồng phục. (T)

Writing (Việt)

3. Phỏng vn mt bạn học. Hỏi bạn y 3 điều mà bạn y sẽ làm nếu bạn y trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới

4. Viết về ý kiến của bạn em trong phần 3. Em nghĩ bạn em sẽ là một chủ tịch tốt không?

1. Tên anh y/y

2. Ý kiến 1 + giải thích/ví dụ

3. Ý kiến 2 + giải thích/ví dụ

4. Ý kiến 3 + giải thích/ví dụ

5. Cô ấy/anh ấy sẽ là một chủ tịch tốt chứ.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa