Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skill 1

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 11 lớp 6: Skill 1 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 6: Skill 1 | Tài Liệu Chùa

Reading (Đọc)

Đọc áp phích của câu lạc bộ 3R về những mẹo đbạn trở thành “xanh”

Câu lạc bộ 3R

Nếu bạn theo những mẹo bên dưới, bạn sẽ trở nên “xanh” hơn.

1. Nói với giáo viên ở trường về việc đặt thùng rác tái chế ở mỗi lớp học.

2. Sử dụng lại những cái túi nhựa của bạn.

3. Sử dụng bút chì và bút mực có thể bơm lại.

4. Sử dụng những cái chai có thể tái sử dụng thay vì dùng chai nhựa.

5. Mang quần áo của năm cũ cho từ thiện thay vì bỏ đi.

6. Trao đổi quần áo của bạn với bạn bè hoặc anh chị em họ.

7. Tự trồng rau.

8. Tắt vòi nước khi bạn đánh răng hoặc rửa chén.

9. Đi bộ nhiều hơn.

10. Tìm những cách sáng tạo để sử dụng lại đồ cũ trước khi ném chúng đi.

1. Tìm những từ hoặc cụm từ này trong bài đc và gạch dưới chúng

charity (từ thiện)

recycling bins (thùng rác tái chế)

swap (trao đổi)

creative (sáng tạo)

reusable (có thể sử dụng lại)

2. Ni các từ với nghĩa của chúng cho phù hợp

creative – unique and interesting

charity – giving things to people in need.

swap – give something to a person and receive something from him/her

reusable – can be used again

recycling bins – containers for things that can be recycled

3. Trả lời các câu hỏi sau

1. Bạn sẽ gắng đặt cái gì ở mỗi lớp học?

 Recycling bins (thùng rác tái chế).

2. Bạn có thể làm gì với quần áo cũ?

Give the old clothes to charity instead of throwing them away. (Mang quần áo cũ cho từ thiện thay vì bỏ đi).

3. Bạn nên sử dụng loại bút chì và bút mực nào?

Refillable pens and pencils (Bút chì và bút mực có thể bơm mực để sử dụng li).

4. Bạn làm thế nào để tiết kiệm nước?

Turn off the tap after using (Tắt vòi nước sau khi sử dụng).

5. Nếu bạn mang chai nước đi dã ngoại, bạn nên mang loại chai nào?

Reusable water bottles (Chai nước có thể tái sử dụng).

Speaking (Nói)

Làm việc theo nhóm

Em có nghĩ rằng em có thể làm theo những mẹo để “sống xanh” không? Thảo luận với nhóm của em và sắp xếp các mẹo theo thứ tự từ dễ nhất đến khó nhất.

5. Mẹo cuối cùng chỉ cho em tìm được những cách sáng tạo để tái sử dụng những đồ vật tớc khi ném chúng đi. Em có nghĩ đến ch sáng tạo nào khác để tái sử dụng đvật không?

phong bì cũ?

chai nước dùng rồi?

sách đã dùng rồi?

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa