Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 11 lớp 6: Project – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 6: Project | Tài Liệu Chùa

Nhìn vào những bức tranh. Em có thể thấy gì trong mỗi bức tranh? Người ta sử dụng cái gì để làm những thứ có trong bức tranh?

Bây giờ làm việc theo nhóm hay theo cặp để hoàn thành dự án.

  • + Chọn cái gì đó đã được sử dụng một cái chai, lon, tờ giấy…)
  • + Làm cái gì đó mới từ nó và trang trí nó.
  • + Mang sản phẩm của em đến lớp.
  • + “Chỉ rõ và nói” với bạn học về cái mà em đã làm.
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa