Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 11 lớp 6: Communication – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 6: Communication | Tài Liệu Chùa

Câu lạc b3% trong trường em đang làm khảo sát về việc các học sinh sống “xanh” như thế nào. Hãy giúp họ trả lời các câu hỏi sau

Extra Vabulary (Từ vựng bổ sung)

do a survey (làm một cuộc khảo sát)

recycling bin (thùng rác tái chế)

wrap (gói, bc).

be in need (có nhu cầu)

breeze (thổi)

invite (mời)

Câu lạc bộ 3R Khảo sát

Bạn “xanh” như thế nào?

Trả lời các câu hỏi bằng cách chọn A, B hoặc C

1. Nếu bạn tìm được một cái ly cũ đẹp, bạn sẽ...

A. ném nó đi bởi vì bn không cần nó.

B. trang trí nó để làm lọ hoa.

C. sử dụng nó để cắm những cây bút chì.

2. Nếu bạn có một tờ giấy, bạn thường viết cả 2 mặt bao lâu một lần?

A. Thỉnh thoảng.

B. Không bao giờ.

C. Luôn luôn.

3. Khi bạn uống xong một lon cola, bạn sẽ...

A. ném nó trên đường.

B. bỏ nó vào thùng rác.

C. ném nó vào thùng rác gần nhất.

4. Nếu bạn mang bữa trưa đến trường, bạn sẽ...

A. gói thức ăn bằng nhiều lớp.

B. bỏ thức ăn vào hộp tái sử dụng.

C. gói thức ăn trong túi nhựa.

5. Nếu bạn có nhiều quần áo cũ, bao lâu một lần bạn sẽ cho những người cần đến nó?

A. Thỉnh thoảng.

B. Không bao giờ.

C. Luôn luôn.

6. Nếu trong phòng bạn nóng, bạn sẽ…

A. mở tủ lạnh và đứng trước nó.

B. đi ra ngoài và tận hưởng cơn gió thổi qua.

C. mở quạt và mở điều hòa không khí.

7. Khi bạn đi ra khỏi phòng ngủ, bạn sẽ…

A. tắt máy tính của bạn và tất cả đèn.

B. tắt đèn.

C. để máy tính và đèn mở.

8. Nếu bạn được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật cách nhà bạn 1 km, bạn sẽ...

A. đi bộ đến đó. 

B. nói ba mẹ bạn lái xe đưa bạn đến đó.

C. đạp xe đến đó.

Bây giờ so sánh u trả lời của em với những câu trả lời trang 57 và tính đim

2. Phỏng vấn mt bn học. So sánh câu trả lời của bạn với câu trả lời của em. Em bao nhiêu câu trả lời khác?

Báo cáo câu trả lời của bạn học cho lớp.

3. Làm việc theo nhóm. Nghĩ ra hơn hai câu hỏi để bổ sung cho bài khảo sát

Chia sẻ câu hỏi của nhóm với lớp. Bỏ phiếu cho câu hỏi hay nhất.

If someone throw rubbish in class, you will…

A. collect the rubbish.

B. do nothing

C. tell someone else about it.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa