Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 2

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 11 lớp 6: A closer look 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 11 | Soạn anh unit 11 lớp 6: A closer look 2 | Tài Liệu Chùa

Grammar (Ngữ pháp)
Conditional sentences (Câu điều kiện loại 1)

1. Nghe lại phần đàm thoại từ phần bắt đầu. Chú ý đến câu điều kiện loại 1

Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên liệu tự nhiên. Nếu tất cả chúng ta sử dụng túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường đy.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ mua một túi cho mẹ. Mình có thể mua nó ở đâu nhỉ?

Nick: Họ bán rất nhiều túi này ở quầy tính tiền.

Mi: Cảm ơn. Chúng có đắt không?

Nick: Không đâu. Nhân tiện thì cậu cũng “xanh” đấy chứ. Cậu đang đạp xe kìa.

Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có nhiều người đạp xe hơn thì ít ô nhiễm không khí. Đúng không?

Một số câu điều kiện loại 1:

. If we all use this kind of bag, we’ll help the environment.

If more people cycle, there will be less air pollution.

2. Viết hình thức đúng của mỗi động từ trong ngoặc đơn sau

1. is; will plant                                    2. recycle; will help                           3 . will save; don’t waste

4. will have; use                                  5. is not; will be

1. Nếu trời nắng vào tuần tới, chúng tôi sẽ trồng rau.

2. Nếu chúng ta tái chế nhiều hơn, chúng ta sẽ giúp Trái Đất của chúng ta.

3. Chúng ta sẽ cứu được nhiều cây nếu chúng ta không lãng phí quá nhiều giấy.

4. Nhiều người sẽ có nước sạch nếu chúng ta chỉ sử dụng nước khi chúng ta cần.

5. Nếu dòng sông không dơ bẩn sẽ có nhiều cá hơn.

3. Nối mệnh đề “If” trong cột A với một mệnh đề chính trong cột B sao cho phù hợp

1-c If people have a shower instead of a bath, they will save a lot of water.

(Nếu người ta tắm vòi sen thay vì tắm bồn, họ sẽ tiết kiệm được nhiều nước.)

2-e If she likes this “green” shopping bag, I’ll buy one for her.

(Nếu cô ấy thích cái túi mua sắm “xanh”, tôi sẽ mua cho ấy một i.)

3-b If you plants more trees, the air won’t be so polluted.

(Nếu bạn trng nhiều cây hơn, không khí sẽ không bị ô nhiễm.)

4-a If you are patient, you’ll remember the answer.

(Nếu bạn kiên nhẫn, bạn snhớ được câu trả lời thôi.)

5d If you see someone throw rubbish on the road, what will you do?

(Nếu bạn thấy ai đó ném rác trên đường, bạn slàm gì?)

4. Kết hợp mỗi cặp câu bên dưới để to thành mt câu điều kiện loại 1 cho phù hợp

1. If we pollute the air, we will have breathing problems.

(Nếu chúng ta làm ô nhiễm không khí, chúng ta sẽ gặp các vấn đề về hô hấp.)

2. If people pollute the water, a lot of fish will die.

(Nếu người ta làm ô nhiễm nguồn nước, nhiều cá sẽ bị chết.)

3. If we cut down trees in the forest, there will be more floods.

(Nếu chúng ta chặt cây trong rừng, sẽ có thêm nhiều trận lũ lụt xảy ra. )

4. If the soil is polluted, plants will die.

(Nếu đất ô nhiễm, cây sẽ chết.)

5. If there is noise pollution, people and animals will have hearing problems.

(Nếu có ô nhiễm tiếng ồn, con người và động vật sẽ gặp các vấn đvề thính giác.)

5. Sử dụng ý kiến riêng của em để hoàn thành các câu n dưới. Chia sẻ các câu của em với một bạn cùng lớp. Em có câu tương tự không?

1. If you walk to school, you will make the air clean.

(Nếu bạn đi bộ đến trường, bạn sẽ làm cho không khí trong lành.)

2. If you use recycled paper, you will save a lot of trees.

(Nếu bạn sử dụng giấy tái chế, bn sẽ bảo vệ được rất nhiều cây xanh.)

3. If the Earth becomes hotter, the plant and animal will die soon. .

(Nếu Trái đất nóng hơn nữa, cây cối và động vật sẽ chết sớm.)

4. If parents teach their children about the three Rs, they will help environment.

(Nếu cha mẹ dạy cho con cái về 3R, chúng sẽ giúp ích cho môi trường rất nhiu.)

5. If you want to save a lot of electricity, don’t use the bulb.

(Nếu bạn muốn tiết kiệm nhiều điện, bn đừng sử dụng bóng đèn tròn.)

6. Fun matching (Vui nối)

Làm việc theo 2 nhóm lớn A và B.

Nhóm A bí mật viết 5 mệnh đề If lên một tờ giấy.

Nhóm B bí mật viết 5 mệnh đề chính vào một tờ giấy.

Nối mệnh đề If với mệnh đề chính.

Chúng có nối với nhau được không? Có câu nào vui nhộn không?

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa