Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skill 1

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 10 lớp 6: Skill 1 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 10 | Soạn anh unit 10 lớp 6: Skill 1 | Tài Liệu Chùa

Reading (Đọc)

1. Nhìn vào hình và thảo luận với một ngưi bạn

1. Bạn nghĩ nó là loại nhà nào?

It’s a villa. (Nó là biệt thự.)

2. Bạn nghĩ là nhà nằm ở đâu?

On the ocean. (Ở đại dương.)

3. Bạn thấy gì quanh nhà?

A helicopter, garden, trees, swimming pool… (Chiếc trực thăng, vườn, cây, hồ bơi,…)

4. Bn thấy gì trong nhà?

Robots in the kitchen, a TV, a computer, a hi-fi stereo,… in the living room.

(Những con rô bốt trong nhà bếp, chiếc ti vi, máy vi tính, dàn âm thanh hi-fi,…trong phòng khách.)

2. Đọc nhanh bài đọc. Kiểm tra những ý ca em từ phần 1 3. Đọc bài đc và ni những cụm từ trong phần A với những cụm từ đúng trong phần B

Ngôi nhà trong tương lai của tôi sẽ nằm ở đại dương. Nó sẽ được bao quanh bởi những cây cao và biển xanh. Sẽ có một hồ bơi phía trước và một khu vườn hoa lớn phía sau nhà. Sẽ có một trực thăng trên mái nhà để tôi có thể đi đến trường.

Ngôi nhà trong tương lai sẽ dùng năng lượng mặt trời. Sẽ có vài người máy trong nhà. Chúng sẽ giúp tôi làm việc nhà như là: lau sàn, nấu cơm, giặt quần áo, tưới hoa và cho chó, mèo ăn.

Tôi sẽ có một ti vi siêu thông minh trong nhà. Nó sẽ giúp tôi lướt mạng, gửi và nhận email, và liên hệ với bạn bè tôi trên những hành tinh khác. Nó cũng sẽ giúp tôi đặt thức ăn từ siêu thị.

The house will have robots to:

 clean the floors .

wash clothes .

cook meals

water the flowers

2. The house will have super smart TV to:

 contact my friends

order food from the supermarket

 send and receive my e-mail 

surf the Internet

1. Ngôi nhà sẽ có người máy để: a. lau sàn nhà; c. giặt quần áo; e nấu ăn; h tưới hoa.

2, Ngôi nhà sẽ có một ti vi siêu thông minh để: b. liên hệ với bạn bè; d. đặt thức ăn từ siêu thị; f. gửi và nhận mail; g. lướt mạng

4. Đọc đon văn lại và trả lời u hỏi

1. Ngôi nhà nằm ở đâu?

On the ocean (Ở đại dương)

2. Cái gì sẽ ở trước và sau nhà?

A. The swimming pool and garden are in front of the house. The trees are behind the house.

(Hồ bơi và vườn ở phía trước nhà. Cây cối ở phía sau nhà.)

3. Ngôi nhà có năng lượng gió không?

No, it won’t. (Không.)

4. Người máy sẽ làm gì?

They will do the housework (clean the floors, cook the meals, wash the clothes, water the flowers and feed the dogs and cats).

Chúng sẽ làm việc nhà (lau sàn nhà, nấu ăn, giặt quần áo, tưi cây và cho chó, mèo ăn).

Speaking (Nói)

5. Làm việc theo cặp. Trên một mảnh giy, vẽ ngôi nhà tương lai của em (đừng cho bạn em biết). Miêu tả nhà của em cho người bạn học và người bn học sẽ vẽ ngôi nhà em miêu tả

Ví dụ: Nhà tôi sẽ ở trên Mặt trăng. Nó sẽ lớn và thoải mái.

6. Làm việc theo nhóm. Vẽ những thiết bị trong phòng khách tương lai sau đó nói về chúng cho nhóm của em

Ví dụ: Tôi sẽ có điện thoại thông minh để nói chuyện với bạn bè tôi và những người khác.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa