Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 6 lớp 6: Project – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 6 | Soạn anh unit 6 lớp 6:  Project | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Project
Soạn Anh 6 soạn bài Project

I have a dream? (Tôi có một giấc ?)

This New Year… (Năm mới này…)

This year I will study better. (Năm nay tôi sẽ học hành tốt hơn.)

This year I will travel a lot. (Năm nay tôi sẽ đi du lịch thật nhiều.)

This year I will plant a small garden in front of my house.

(Năm nay tôi sẽ trồng một khu n nhỏ phía trước nhà.)

Viết mt thư với ba ước mơ của mình cho năm mới này. Chia sẻ chúng với bạn của em

Hi Nam, How are you? I’m fine.

Tet holiday is coming soon. Do you prepare everything for Tet holiday?

This New Year, I will study better to pass the final examination. In my free time, I also will travel a lot with my family to relax after hard-studying. Moreover I want to experience the beauty of our country. Finally, I will plant a small garden in front of my house to have fresh air.

Regards,

Vy

Chào Nam, Bn có khỏe không? Mình thì khỏe.

Tết sắp đến rồi. Bạn đã chuẩn bị mọi thứ đón Tết chưa? Năm mi này, mình sẽ học chăm chỉ để đậu kì thi cuối kì. Vào thời gian rảnh, mình cũng sẽ đi du lịch nhiều hơn để giải lao sau giờ học vất vả ở trường. Hơn nữa mình muốn trải nghiệm vẻ đp của đất nước chúng ta. Cui cùng, mình sẽ trồng một khu vườn nhỏ trước nhà để có không khí trong lành.

Thân,

Vy

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa