Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking back

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 6 lớp 6: Looking back – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 6 | Soạn anh unit 6 lớp 6:  Looking back | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Looking back
Soạn Anh 6 soạn bài Looking back
Vocabulary (Từ vựng)

1. Nối những hành động bên trái với những đồ vật bên phải sao cho phù hợp

1-j go to a pagoda

2-e buy a present

3-d give lucky money

4-c cook special food

5-i visit relatives

6-F clean the furniture

7h grow flowers

8-g plant trees

9-a make a wish

10-k hang a calendar

11-b watch fireworks

12–1 break things

2. Trò chơi: “Nói hoặc không nói về ngày Tết?”

Nói về ngày Tết (About Tet)

Kng i về ngày Tết (Not about Tet)

Năm tình nguyện viên đứng phía trước lớp. Họ lần lượt đc lớn mỗi cụm từ trong danh sách. Học sinh trả lời đúng nhanh nhất sẽ được 1 điểm. Học sinh cao điểm nhất sẽ thắng.

Ví dụ:

Tình nguyện viên A: chơi trò chơi (play games)

Học sinh A: nói về Tết (about Tet)

Tình nguyện viên B: đi bơi (go swimming)

Học sinh B: không nói về ngày Tết (not about Tet)

Grammar (Ngữ pháp)

3. Phong đang đi tm Ti Lan vào lễ hội đầu năm mới của họ. Nhìn vào danh sách những gì anh y sẽ làm và sẽ không làm. Sau đó viết ra những câu hoàn chỉnh.

will won’t
Phong will travel by plane.

Phong will wear shorts and a T-shirt.

Phong will get wet.

Phong will throw water at others.

Phong will watch the elephants.

Phong won’t stay at home.

Phong won’t eat banh chung.

Phong won’t go to school.

Phong won’t get lucky money.

Phong won’t wait for the first footer.

4. “Tom đang khỏi Phong về những điều trẻ em Việt Nam nên làm không nên làm trong dịp Tết

(1) should                                (2) should                               (3) should

(4) shouldnt                            (5) shouldn’t                           (6) should

Phong nghĩ rằng trẻ em Việt Nam nên đến thăm ông vào ngày Tết. Chúng cũng nên chúc ông sức khỏe. Đlàm cho nhà cửa sạch đẹp, chúng nên giúp trang trí nhà cửa với hoa tranh ảnh. Nhưng chúng không nên ăn quá nhiều. Chúng cũng không nên đòi tiền lì xì. Một điều nữa là chúng nên ước một điều ước vào ngày Tết.

Tape script:

Tom: Phong, should children in Viet Nam visit their grandparents?

Phong: Yes, they should. And they should wish them good health.

Tom: Do they help decorate their house?

Phong: Of course. They should…

Tom: Do they eat much?

Phong: They do, but they shouldn’t. And they shouldn’t ask for lucky money, either.

Tom: Should they make a wish?

Phong: They should, I think.

Communication (Giao tiếp)

5. Sắp xếp li các từ trong mỗi câu để tạo thành lời chúc mừng năm mới

1. I wish you a Happy New Year.

2. Have a great year with your studies!

3. I wish you success in your career.

4. I wish you a joyful year.

Hoàn thành! Bây giờ bạn có thể… x xx xxx
 Sử dụng các từ và cụm từ về Tết (đồ vật và hoạt động)

 Sử dụng will/won’t cho những dự định.

 Sử dụng should/shouldn’t cho lời khuyên.

 Hỏi và nói về ngày Tết Việt Nam

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa