Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skill 2

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 5 lớp 6: Skill 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 5 | Soạn anh unit 5 lớp 6: Skill 2 | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Skill 2
Soạn Anh 6 soạn bài Skill 2
Listening (Nghe)

Du lịch gia đình

1. Gia đình Nick đang ở công ty du lịch. Họ muốn đi nghỉ mát. Họ đang chọn một nơi từ tờ quảng cáo trên. Họ chọn nơi nào?

– Ha Long Bay (Vịnh Hạ Long)

2. Nghe một lần nữa và trả lời những u hỏi sau

Công ty du lịch nói về những nơi khác nào?

-> Ha Long Bay, Hue, Mui Ne or Nha Trang.

(Vịnh Hạ Long, Huế, Mũi Né hoặc Nha Trang.)

2. Mẹ Nick hỏi câu hỏi gì?

→ We can see a picture of the hotel in Mui Ne? Which is cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay?

(Chúng tôi có thể xem hình khách sạn ở Mũi Né không? Nơi nào rẻ hơn, Mũi Né hay Vịnh Hạ Long?)

3.Công ty du lịch đưa ra lời khuyên nào?

→ Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting.

(Mũi Né rẻ hơn nhưng tôi nghĩ Vịnh Hạ Long thú vị hơn.)

4. Nick có vui với lựa chọn đó không?

→ Yes, he is. (ng, cậu ấy vui.)

Tape script:

Travel Agent: We have some great deals. I recommend Ha Long Bay, Hue, Mui Ne or Nha Trang.

Nich: Wow! I love the beach. Can we go to Mui Ne, Mum?

Nick’s mum: Well let’s think, Nick. Can I see a picture of the hotel in Mui Ne?

Travel Agent: Yes, here you are.

Nick’s mum: Which cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay?

Travel Agent: Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting.

Nick’s dad: Yes, you’re right! I think I want to go to Ha Long Bay. Its better than Mui Ne.

Nick: Travel Agent: Yes, it’s rainy in Mui Ne at this time of year. You must take umbrellas and waterproof coats.

Nick’s mum: OK, let’s book Ha Long Bay please.

Writing (Viết)

1. Viết một bài ớng dẫn du lịch về một nơi em biết

Nghiên cứu:

 Em có những bức tranh hay em có thể vẽ một bản đồ về nơi đó không?

 Có những kỳ quan thiên nhiên nào?

 Chúng so sánh với những kỳ quan thiên nhiên khác như thế nào? 

Em có thể làm gì ở đó? Em phải làm gì?

Ho Chi Minh City!

Ho Chi Minh city is the biggest city of Vietnam. It is a modern city with the high modem buildings. When you come to the city, you can visit Duc Ba church, War Remnants Museum, City Theatre, Saigon River, the tunnels of Cu Chi… And you can taste famous food of Vietnam.

Thành phố Hồ Chí Minh!

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất của Việt Nam. Nó là một thành phố hiện đại với nhiều tòa nhà cao tầng. Khi bạn đến thành phố, bn có thể đến thăm nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng chng tích chiến tranh, nhà hát thành phố, sông Sài Gòn, địa đạo CChi... Và bạn có thể thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Việt Nam.

4. Trong các mẩu ghi chú, điền vào mi khoảng trống trong mạng lưới các thông tin về nơi đó. Sau đó sử dụng những ghi chú để viết thành một đoạn văn ngn

Để viết bài này cho thật tốt thì các em nên xem lại cách viết bài văn ngắn đã học. Các em có thể dùng internet để tìm hiểu thông tin về một số địa danh du lịch nổi tiếng của nước mình có trên trang web, tham khảo một số tờ quảng cáo về các điểm đến du lịch,… sau đó tập hợp lại và viết thành đoạn văn theo yêu cầu của đề bài.

Vung Tau beach (Bãi biển Vũng Tàu)

1. Nó ở đâu?

It’s in Vung Tau City. (Nó ở Thành phố Vũng Tàu.)

2. Nó bao xa? Its 120 kms from Ho Chi Minh City. (Nó cách Thành phố Hồ Chí Minh 120 km.)

3. Làm sao bạn đến đó?

By motorbike or by car. (Đến đó bằng xe máy hoặc xe hơi.)

4. Nó như thế nào?

It’s a beach. (Nó là bãi biển.)

5. Nó có gì đặc biệt?

The water is clean and sand it white. (Nước sạch và có bờ cát trắng.)

6. Bạn có thể làm gì ở đó?

I can swim and do surfing. (Tôi có thể bơi lội và lướt sóng.)

Draft (Bài lớp)

Write a draft (Viết một bài lớp)

Check (Kiểm tra)

Kiểm tra bài nháp. Em có thể viết hay hơn được không? Em có sử dụng tính từ so sánh nhất đúng không? Em có sử dụng “must” để ra lệnh và cho lời khuyên không?

Em có đánh vần và phát âm chính xác không?

Vung Tau is one of the most beautiful beaches in Vietnam. It is in Vung Tau city. It’s 120 kms from Ho Chi Minh City. It has a nice beach with clean water and white sand. You can go there by motorbike or by car. You can swim and do surfing in the sea. It’s a wonderful beach for our to relax after hard-studying time.

(Vũng Tàu là một trong những biển đẹp nhất ở Việt Nam. Nó nằm ở thành phố Vũng Tàu. Nó cách thành phố Hồ Chí Minh 120 kms. Nó có bờ biển đẹp với nước trong veo và bờ cát trắng. Bạn có thể đến Vũng Tàu bằng xe máy hoặc xe hơi. Bạn có thể bơi hoặc lướt sóng trên biển. Đây một bãi biển tuyệt vời cho chúng ta đến nghỉ ngơi sau giờ học căng thẳng.)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa