Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking back

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 5 lớp 6: Looking back – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 5 | Soạn anh unit 5 lớp 6: Looking back | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Project
Soạn Anh 6 soạn bài Project
Vocabulary (Từ vựng)

Things in nature (Những thứ trong tự nhiên)

1. Đặt tên những thứ trong tự nhiên mà em có thể thấy trong các bức tranh sau

1. mountain               2. waterfall                    3. forest                    4. cavet                  5. desert

6. lake                      7. beach                           8. island                   9. Valley

Travel items (Vt dụng đi du lịch)

2. Viết các từ

1. scissors                           2. sleeping bag                           3. compass

4. flash-light/torch              5. pain killers                             6. plaster

Grammar (Ngữ pháp)

3. Điền vào chỗ trống trong những câu sau

.1 hottest                 2. longest                3. highest                  4. largest                 5. best

1. Nó là sa mạc nóng nhất trên thế giới.

2. Mekong là con sông dài nhất Việt Nam.

3. Phan Xi Păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam.

4. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam.

5. Chuyến đi tàu là trải nghiệm hay nhất trong cuộc đời tôi.

4. Nối tên của một kỳ quan thiên nhiên trong cột A với một t/cụm từ trong cột B

A B your answer
1. Everest a. bay 1-d
2. Loch Lomond b. desert 2-c
3. Ha Long c. freshwater lake 3-a
4. Ayers d. mountain 4-e
5. The Sahara e. rock 5-b

5. Làm vic theo cặp và thực hành bài đàm thoại sau. Bàn luận về cả nhữngkỳ quan thiên nhiên trong phân 4 và bất kỳ thông tin liên quan nào mà các em biết

A: Everest là gì?

B: Tôi nghĩ nó là ngọn núi cao nhất trên thế giới.

A: Loch Lomond là gì?

B: Tôi không biết. Bạn có biết không?

A: Có. Nó là hồ nước ngọt lớn nhất ở nước Anh.

Communication (Giao tiếp)

6. Hoàn thành bài đàm thoại sau

(1) must                  (2) must                     (3) must                    (4) must

A: Thật nguy hiểm khi đi bộ đường dài ở đây.

 Bạn cần phải nói cho ai đó biết nơi bạn sẽ đi.

B: Vâng. Và tôi phải mặc áo ấm. Ở đó lạnh lắm.

A: Đúng, và bạn phải mang theo điện thoại di động. Nó rất quan trọng.

B: Vâng, và tôi phải mang tất cả những thứ cần thiết theo bên mình.

Hoàn tnh! Bây giờ em có thể… x xx xxx
Gọi tên những thứ có trong tự nhiên và đồ dùng du lịch.

Sử dụng tính từ so sánh nhất để miêu tả thế giới xung quanh em.

Đưa ra yêu cầu và lời khuyên, sử dụng must mustn’t

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa