Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 2

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 5 lớp 6: A closer look 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 5 | Soạn anh unit 5 lớp 6: A closer look 2 | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài A closer look 2
Soạn Anh 6 soạn bài A closer look 2

Tính từ so sánh nht

1. Vy đang đưa ra câu đố về những kỳ quan thế giới. Đọc các câu và đoán nếu chúng đúng thì ghi T (True) hoặc sai thì ghi F (False)

1. Núi Everest là núi cao nhất trên thế giới. (T)

2. Hồ Ba Bể là hồ lớn nhất Việt Nam. (T)

3. Tc Niagara là ngọn thác cao nhất thế giới. (F)

4. Bãi biển Trà Cổ là bãi biển dài nhất Việt Nam. (T)

5. Amazon là dòng sông rộng nhất trên thế giới. (T)

Sahara là sa mạc nóng nhất trên thế giới. (T)

2. Nghe Vy đưa ra câu trả lời cho câu đố. Kiểm tra sự phán đoán của em

Tape script:

OK, everyone. Number one, “Mount Everest is the hightest moutain in the world”. That’s true. Number two, “Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam”. That’s also true! Number three, “Niagara Falls is the hightest waterfall in the world”. That is true. Oh, wait. Sorry. That’s false. Next number 4, “Tra Co Beach is the longest beach in Viet Nam”, is true. Now number 5. “The Amazon” the widest river in the world”. That is true. But the longest river is the Nile. Finally, “The Sahara is the hottest desert in the world”. That is true too!

3. Gạch dưới tt cả những từ tận cùng bằng -est trong câu đố

Watch out! Cẩn thận! Bạn chú ý điều gì về câu số 6 trong câu đố của Vy? Ghi nhớ: Phụ âm được nhân đôi trong những tính từ với những nguyên âm ngắn.

4. Hoàn thành bảng sau với những tính từ so sánh hơn so sánh nhất

Adjective Comparative Superlative
Irregular adjective good Better best
bad Worse  worst
Short adjective tall  Taller tallest
long Longer longest
wide Wider widest
large Larger largest
hot Hotter hottest

5. Bây giờ Vy đang nói về những nơi thú vị. Hoàn thành đoạn văn

(1) hottest                       (2) hotter                        (3) coldest                        (4) coldest

(5) colder                       (6) biggest                     (7) highest                         (8) smaller

Bạn đã biết Lybia ở châu Phi là quốc gia nóng nhất trên thế giới không? Nó nóng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Còn về quốc gia lạnh nhất? Nam Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới. Nó thậm chí lạnh hơn Nga. Sa mạc lớn nhất trên thế giới là Sahara. Và bây giờ bạn có biết ngọn núi cao nhất được gọi là núi Everest không? Bạn có biết nó nằm ở Nepal không? Nepal nhỏ hơn Ấn Độ, nhưng mình nghĩ nó đẹp hơn.

6. Cắt vài mảnh giấy. Viết tên của vài nơi ni tiếng lên các mảnh giấy đó. m việc theo nhóm và đặt câu về những nơi đó .

– The West Lake (Hồ Tây) .

The West Lake is the largest lake in Ha Noi.

– Ha Long Bay (Vịnh Hạ Long.)

Ha Long Bay is in the North of Vietnam. (Vịnh Hạ Long nằm ở phía bc Việt Nam.)

7. Vy đang cho Mai vài hồi đáp. Đọc và gạch dưới những dạng “must”

Geography Club Feedback:

Mai: You must arrive on time. It’s very important that you mustn‘t be late.

Plan to arrive 10 minutes early so that you are always on time.

8. Nhìn vào những nội quy lớp học bên dưới. Viết vài nội quy cho em và bn học

Chúng ta phải đến đúng giờ.

Chúng ta không được ngắt hoa trong vườn của trường.

We must clean the classroom everyday.

(Chúng ta phải quét lớp hằng ngày.)

We mustn’t talk in class.

(Chúng ta không được nói chuyện trong lớp.)

We must do homework.

(Chúng ta phải làm bài tập về nhà.)

We mustn’t litter on the room floor.

(Chúng ta không được xả rác lên sàn lớp học.)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa