Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 4 lớp 6: Project – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 4 | Soạn anh unit 4 lớp 6: Project | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Project
Soạn Anh 6 soạn bài Project

.1 Tìm một hình hoặc vẽ một bức hình về khu phố lý tưởng của em

2. Viết một đoạn miêu tả về nó. Sử dụng những gợi ý

– Nó ở đâu?

– Nó có gì?

– Con người/đường phố/thời tiết như thế nào ?

– Những cái khác…

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa