Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking back

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 3 lớp 6: Looking back – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 3 | Soạn anh unit 3 lớp 6: Looking back | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Looking back
Soạn Anh 6 soạn bài Looking back
Vocabulary (Từ vựng)

1. Viết từ đúng trên khuôn mặt

Smile face: creative, funny, confident, hardworking, kind, clever talkative sporty, patient

Sad face: boring, shy, serious

2. Em tự làm thơ haiku

“Haiku” có nguồn gốc từ Nht Bản.

Viết một bài thơ haiku gồm ba câu để miêu tả chính êm. Câu đầu và cấu cuối có 5 âm. Câu giữa có 7 ẩm. Các cầu không cần theo nhịp.

My skin is so soft.

My eyes are black and very big.

This is me, I’m Nhung!

Grammax (Ngữ pháp)

3, Trò chơi Ai là ai?

Trong các nhóm, chn một người trong nhóm. Miêu tả ngoại hình và tính cách của họ. Hãy để bạn của em đoán:

Group (Nhóm): Who is it? (Đó là ai?)

A: He’s short: His hair is curly and black:

He’s funny and serious: He isn’t handsome:

(Anh ấy thấp. Tác anh ấy quán và đen. )

(Anh ấy hài hước và nghiêm tốe. Anh ấy không đẹp trai. )

B! Is it Nam?

(Nam phải không?)

A: Yes:

(Phải:)

4. Hoàn thành bài đối thoại

A: What are you doing tomorrow? (Ngày mai bạn định làm gì?)

B! I am going with some friends: We are going to Mal’s birthday party. Would you like to come?

(Mình sẽ đi tùng vài người bạn. Chúng mình sẽ dự bữa tiệc sinh nhật eủa Mai. Bạn đến thế?)

A: Oh, Sorry. I wan’t. I am playing football. (Ô, xin lỗi. Mình định đi chơi bóng đá.)

B: No problem, how about Sunday? I am watehing film at the elnema.

(Không sao, còn ehủ nhật thì sao? Mình sẽ đến rạp Phiếu bóng tem phim.)

A: Sounds great! (Đượe dó:)

COMMUNICATION (GIAO TIP)

5, Họe sinh A nhìn vào thời gian biểu ở trang này. Họa sinh B nhìn o thời gian biểu ở trang kế tiếp Ví dụ:

A: Mại bạn sẽ làm gì?

B: Mình sẽ chơi bóng đá với bạn mình. Mình chng làm gì cả.

Học sinh A:

8 giờ sáng = 9 giờ 30 sáng: chơi bóng đá.

10 giờ sáng = 11 giờ sáng: nghỉ ngơi

2 giờ shiều = 4 giờ chiều đi sinh nhật bạn

4 giờ ehiều = 5 giờ chiều: chơi thả diều (play kite)

Học sinh B:

giờ sáng = 9 giờ 30 sáng: học bài cùng nhau

10 giờ sáng = 11 giờ sáng: hc nhae

3 giờ chiều = 4 giờ ehiu: học bài

4 giờ Ghiều = 5 giờ chiều: di cửa hàng rau sủ với mẹ

Hoàn tất! Bây giờ bạn thể...

Sử dụng tính từ miêu tả tính cách

Gọi n những bộ phận trên cơ thể

Miêu tả ngoại hình và tính cách sử dụng những hình thức của “be – have”

Hỏi và kể về những kế hoạch tương lai

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa