Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 1

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 3 lớp 6: A closer look 1 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 3 | Soạn anh unit 3 lớp 6: A closer look 1 | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài A closer look 1
Soạn Anh 6 soạn bài A closer look 1
Vocabulary (Từ vựng)

Appearances (Ngoại hình)

arm (n) : tay

ears (n) : tai

elbow (n) : cùi chỏ

eyes (n) : mắt

face (n) : mặt

foot (n) : bàn cn

fur (n) : ng

glasses (n) : kính

hand (n) : tay

head (n) : đầu

knee (n) : đầu gối

leg (n) : chân

mouth (n) : miệng

neck (n) : c

nose (n) : mũi

tail (n) : đuôi

tooth (n) : răng

cheek (n) : càm

finger (n) : ngón tay

shoulder (n) : vai

1. Ni các từ với những hình trên trang bìa của tạp c4Teen. Nghe, kiểm tra và lặp lại nhng từ đó

Watch out! (Cẩn thận!)

eye – eyestooth – teethhand – handsfoot – feet

2. Tạo mạng từ

* long/short: leg, arms, tail, hair

* big/small: head, hands, ears, feet, eyes, nose,

* black/blonde/curly/straight: hair, fur. .

* round/long: face

PRONUNCIATION (PHÁT ÂM)

Tập phát âm /b/

Đặc tính của âm /b/ là phụ âm kêu, âm mới và là âm bật hơi. Âm này được phát âm theo cách: đầu tiên đóng chặt 2 môi sau đó đẩy hơi từ phía trong ra tạo thành âm.

Tập phát âm /p/

Âm /p/ thì là phụ âm không kêu, âm được tạo ra do 2 môi, âm bật. Cách phát âm của âm này giống như: đầu tiên môi trên và dưới đóng lại sau đó mở miệng bật hơi từ bên trong ra tạo thành âm /p/, phát âm nhanh gọn.

3. Nghe và lặp lại

picnic (n) dã ngoại

biscuits (n) bánh quy

blonde (a) vàng hoe

black (a) đen

big (a) to, lớn

patient (a) kiên nhẫn

4. Nghe khoanh tròn những từ em nghe được

/b/: band (ban nhạc), brown (a) (nâu)

/p/: play (chơi), ponytail (đuôi ngựa), picnic (dã ngoại), pretty (dễ thương)

1. play          2. band             3. ponytail            4. brown           5. picnic            6. pretty

Tape script:

1. We often play badminton in the afternoon.

2. Are you singing in that band?

3. Her ponytail is so cute!

4. He has a brown nose.

5. Let’s have another picnic this weekend!

6. She’s got such a pretty daughter.

5. Nghe. Sau đó hát li. Chú ý âm điệu

Chúng tôi đang đi dã ngoại

Chúng tôi đang đi dã ngoại

Vui! Vui!

Chúng tôi mang vài cái bánh quy.

Chúng tôi mang vài cái bánh quy.

Yum! Yum! Yum!

Chúng tôi đang chơi cùng nhau.

Chúng tôi đang chơi cùng nhau.

Hurrah! Hurrah! Hurrah!

6. Nhìn vào trang bìa của tạp chí 4Teen và đặt câu

1. Does the girl have short hair?

No, she doesn’t.

2. Does Harry Potter have big eyes?

Yes, he does.

3. The dog has a long tail.

4. And you, do you have a round face?

Yes, I do./No, I don’t.

7. Phúc, Dương, Mai đang nói về những người bạn thân nhất của họ. Nghe và nối

Phúc: c.            Dương: a            Mai: b

Tape script:

Hi, my name’s Phuc. My best friend has a round face and short hair. He isn’t very tall but he is kind and funny. I like him because he often makes me laugh.

Hello, I’m Duong. My best friend is Lucas. He has a brown nose. He is friendly! I like him because he’s always beside me.

Hi, my name’s Mai. My best friend has short curly hair. She is kind. She writes poems for me, and she always listens to my stories.

8. Những từ bị thiếu là những từ nào? Viết “is” hoặc “has”. Nghe lại và kiểm

tra câu trả lời của em

(1). has             (2). is                   (3). has                (4). is               (5). has                  (6), is

A. Bạn thân của tôi có một khuôn mặt tròn và mái tóc ngắn. Anh ấy không cao | lắm nhưng anh ấy tốt bụng và vui tính. Mình thích anh ấy bởi vì anh ấy thường làm mình cười.

B. Bạn thân của mình là Lucas. Nó có cái mũi màu nâu. Nó thì thân thiện! Mình thích nó bởi vì nó luôn bên cạnh mình.

C. Bạn thân của mình có mái tóc quăn dài. Cô ấy tốt bụng. Cô ấy viết những bài thơ cho mình, và cô ấy luôn nghe những câu chuyện của mình.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa