Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skill 2

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 2 lớp 6: Skill 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 2 | Soạn anh unit 2 lớp 6: Skill 2 | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Skill 2
Soạn Anh 6 soạn bài Skill 2
Listening (Nghe)

1. Ba mẹ Nick đang miêu tả căn phòng của họ ở khách sạn. Nghe và vẽ đồ đạc ở đúng nơi

window (cửa sổ), bed (giường), fireplace (lò sưởi), wardrobe (tủ quần áo), table (bàn), shelf (kệ), stool (ghế đẩu), sofa (ghế sô pha).

Tape script:

Nick’s mum: Nick’s staying in the Tiger room. We’re staying in the Bear room. There’s a big bear near the door. The bear is actually a fireplace. In the far corner, there is a window. The shelves are right in front of it. Next to the shelves is a big bed. There’s a wardrobe next to the bed.

*Nick’s dad: Oh, there are also two other windows in the room. In front of these windows, there’s a sofa, a table and two stools. We like the room because it’s comfortable.

Writing (Viết)

Viết một thư điện tử (email) cho người bạn

Mẹo viết – Cách viết email cho một người bn.

.1 Trong hàng chủ đề, viết ngắn gọn email nói về việc gì

2. Bắt đầu email với lời chào (Dear, Hi, Hello,…)

3. Phần giới thiệu là đoạn đầu tiên. Chúng ta có thể hỏi về sức khỏe, cảm ơn anh  ấy/cô ấy về email trước đó hoặc viết những lý do cho email…

4. Trong phần thân bài, viết những chủ đề về email. Viết mỗi chủ đề trong một 1 đoạn văn mới

 5. Phần kết luận là đoạn cuối cùng. Nó bao gồm những điểm ghi chú kết bài: Nói lời tạm biệt, yêu cầu bạn của em viết thư hồi âm, gửi lời chào đến gia đình anh ấy/cô ấy.

2. Đọc email của Nick một lần nữa. Xác định chủ đề, lời chào, phần giới thiệu, phần thân và kết thúc của email

Subject: Weekend away

Greeting: Hi Phong

 Introduction: How are you? I’m in Da Lat with my parents. We are staying at the Crazy House Hotel. Wow! It really crazy.

Body: Da Lat is nice. It’s cool all year round! There are a lot of things to see and lots of tourists too.

There are ten rooms in the hotel. They are named after different animals. There is a Kangaroo room, an Eagle room, and even an Ant Room. I’m staying in the Tiger room. There is a big Tiger on the wall. The Tiger is between the bathroom door and the window. The bed is under the window – but the window is strange shape. I put my bag under the bed. I put my books on the shelf. There is a lamp, a wardrope and a desk. There are clothes on the floor – it’s messy, just like my bedroom at home.

Conclusion: You should visit here, it’s great

See you soon!

Bài dịch:

Chủ đề: Cuối tuần đi chơi xa.

Lời chào: Hi Phong,

Phần gii thiệu: Bạn khỏe không? Mình ở Đà Lạt với ba mẹ. Chúng mình ở trong khách sạn Ngôi nhà kỳ l. Woa! Nó thật là kỳ lạ.

Phần thân: Đà Lạt thì đẹp. Nó mát mẻ suốt năm! Có nhiều thứ để xem và nhiều khách du lịch.

Có 10 phòng trong khách sạn. Chúng được đặt tên theo tên những đng vật khác nhau. Có một phòng Chuột túi, phòng Đại bàng, và có cả phòng Kiến. Mình ở phòng Hổ. Nó được gọi là phòng Hổ bởi vì có mt con hổ lớn trên tường. Con Hổ nằm giữa cửa nhà tắm và cửa sổ. Giường nằm dưới cửa sổ – nhưng cửa sổ là một hình dạng lạ. Mình đặt túi của mình dưới giường. Mình để sách trên kệ. Có một cây đèn, mt cái tủ và một cái bàn giấy. Có quần áo trên sàn nhà –  thật bề bộn, như phòng ngủ của mình ở nhà vậy.

Phần kết thúc:  Bạn nên đến thăm nơi này, thật tuyệt.

Hẹn sớm gặp bạn!

3. Đọc email bên dưới và sửa lại cho phù hợp. Viết phần đúng trong phần trống bên dưới 

 Hi Sophia,

Thanks for your email. Now I will tell you about my house. I live with my parents and younger brother in a town house. It’s big. There are six rooms: a living room, a kitchen, two bedrooms and two bathrooms. I like my bedroom best. We’re moving to an apartment soon. What about you? Where do you live. Tell me in your next email.

Best wishes,

Mi

* Bản dịch:

Chào Sophia,

Cảm ơn email của bn. Bây giờ, mình sẽ kcho bạn nghe về nhà mình. Mình sống với ba mẹ và em trai trong một ngôi nhà ở thị trn. Ngôi nhà thì lớn. Có sáu phòng: một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Mình thích nhất là phòng ngủ. Gia đình mình sắp dọn đến một căn hộ. Còn bạn thì sao? Bạn sống ở đâu? Kể mình nghe trong email kế tiếp của bạn nhé.

Thân ái,

Mi

4. Viết một email cho Nick. Kể với anh y về ý kiến của em cho căn phòng mi của khách sạn Ngôi nhà kỳ lạ

Kế hoạch: Suy nghĩ những từ vựng về phòng của em. Bản nháp: Viết một bản nháp.

Kiểm tra: Kiểm tra bản nháp của em: Phần chấm câu đúng chưa? Phần viết hoa đúng chưa? Nó có đủ các phần cần thiết chưa?

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa