Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 2 lớp 6: Project – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 2 | Soạn anh unit 2 lớp 6: Project | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Project
Soạn Anh 6 soạn bài Project
  1. 1. Em muốn ở ngôi nhà nào? Tại sao?

I want to live in house of picture A. Because it’s modern!

(Tôi muốn sống trong ngôi nhà như trong bức tranh A. Bởi vì nó hiện đại.)

2. Vẽ ngôi nhà lcủa em và i cho cả nhóm nghe vngôi nhà đó

My house has 6 rooms. There are 2 bedrooms, 2 bathrooms, one living room, one kitchen. There is a light, a sofa, a picure in the living room. In my bedroom, there is a bed, a wardrobe, a lamp, desk, a computer, a bookshelf. My parent’s bedroom has a bed, a lamp and a picture. There is a fridge, a sink, a cooker, a cupboard in the kitchen. 

Nhà tôi có sáu phòng. Có hai phòng ngủ, hai nhà tắm, một phòng khách, một nbếp. Có một cây đèn, một ghế sô pha, một bức tranh trong phòng khách. Trong phòng ngủ của tôi, có một cái giường, một tủ quần áo, một đèn ngủ, một bàn học, một máy vi tính, một kệ sách. Phòng ngủ ba mẹ tôi có một cái giường, một đèn ngủ và một bức tranh. Có một tủ lạnh, một bồn rửa chén, một bếp, một cửa sổ, mt tủ chén trong nhà bếp.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa