Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Communication

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 2 lớp 6: Communication – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 2 | Soạn anh unit 2 lớp 6: Communication | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Communication
Soạn Anh 6 soạn bài Communication

Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung)

town house : nhà ph

countryhouse : nhà ở miền quê

villa : biệt th

stilt house : nhà sàn

apartment : căn hộ

1. Mi nói với Nick về ngôi nhà ở miền quê của ông bà cô ấy. Hãy nhìn vào những bức hình về ngôi nhà của ông bà cô ấy và hoàn thành các câu

1. My grandparents live in a country house in Nam Dinh.

(Ông bà tôi sống trong một ngôi nhà ở miền quê ở tỉnh Nam Định.)

2. There are four rooms in the house and a big garden.

(Có 4 căn phòng trong nhà một khu vườn rng.)

3. I like the living room. There is a big window in this room

(Tôi thích phòng khách. Có một cửa sổ lớn trong phòng này.)

4. There are four chairs and a table in the middle of the room.

 (Có 4 cái ghế là một i bàn ở giữa phòng.)

5. There are two family photos on a wall.

(Có hai bức ảnh gia đình ở trên tường.)

6. There is a small fridge next to the cupboard.

(Có một tủ lạnh nhỏ gần tủ ly.)

7. A television is on the cupboard.

(Một ti vi trên tủ ly.)

8. There is also a ceiling fan.

(Cũng có một quạt trần.)

2. Học sinh A nhìn vào những bức hình về nhà Nick ở trạng 21. Học sinh B nhìn vào những bc hình về nhà Mi ở trang 25. Tìm điểm khác nhau giữa hai ngôi nhà

A: There are two bathrooms in Mi’s house.

Are there two bathrooms in Nick’s house?

B: There is only one bathroom in Nick’s house.

A: There are 5 pictures in Nick’s living room.

     Are there 5 pictures in Mi’s living room?

B: There are 2 pictures in Mi’s living room.

A: There is one chair and one table in Nick’s living room. 

     Are there one chair and one table in Mi’s living room?

B: There is one sofa in Mi’s living room.

A: There is a clock in Nick’s bedroom. Is there a clock in Mi’s bedroom?

B: There isn’t a clock in Mi’s bedroom

3. Vẽ mt phác thảo đơn giản cho ngôi nhà của em. Nói cho bạn em nghe về ngôi nhà của mình

4. Miêu tả nhà của bạn em cho lớp nghe

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa