Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 2

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 1 lớp 6: Skills 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 1 | Soạn anh unit 1 lớp 6: Skills 2 | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Skill 2
Soạn Anh 6 soạn bài Skill 2
Listening (Nghe)

1. Susie thích là học sinh ở trường nữ.

2. Giáo viên yêu thích của Susie là giáo viên môn Toán.

3. Hôm nay, Susie không mặc đồng phục.

4. Susie học tiếng Việt 3 giờ một tuần.

5. Susie làm bài tập về nhà vào giờ giải lao.

Tape script:

Hi. My name’s Susie Brewer. I’m eleven years old. I’m now in grade 6 at PLC Sydney. I like it here, as I like to study in a girls’ school. The teachers at my school are nice and very helpful, and my favorite teacher is Mrs Susan McKeith. She teaches us maths. I have three hours to study Vietnamese in the afternoon. Usually I do my homework at break time. We wear our uniform everyday, but today we aren’t, as were going to have an outing to Taronga Zoo.

2. Em có thể sửa dấu chấm câu trong những câu này không?

.1 School starts on the 5th September.

2. Does he live in Ha Noi?

3. I’m excited about the first day of school.

4. Are you doing your homework?

5. We’re having an English lesson in class?

3. Em có thể sửa lại đoạn văn này không? Viết li cho đúng

Hi. I’m Phong and I’m from Ho Chi Minh City. I wear my uniform to school everyday. My favorite teacher is Mr. Trung. He teaches me science.

4. Tạo một trang web cho trường em

Nghĩ một tiêu đề. Viết phần giới thiệu – sử dụng phần giới thiệu ở trang 12. )

+ Tên trường em ?

+ Trường em ở đâu?

Trường em có bao nhiêu học sinh?

+Học sinh trường em làm gì?

+ Điều thú vị về trường em là gì?

+ Một ngày ở trường em như thế nào?

+ Em làm gì vào buổi sáng?

+ Em mặc gì?

+ Em thích môn gì?

+ Em làm gì vào giờ giải lao/giờ ăn trưa?

+ Em có những hoạt động gì?

+  Em làm gì sau khi tan trường?

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa