Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Skills 1

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 1 lớp 6: Skills 1 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 1 | Soạn anh unit 1 lớp 6: Skills 1 | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Skill 1
Soạn Anh 6 soạn bài Skill 1
Reading (Đọc)

Nhìn o bức tranh. c bức tranh cho em thấy điều về trưng học?

PLC Sydney

(Presbyterian LadiesCollege Sydney) là một trường dành cho nữ Sydney. Nó là ngôi trường nội trú. Hc sinh hc và sống ở đó. Khoảng 1.250 nữ sinh từ 4 tuổi (mẫu giáo) đến 18 tuổi (lớp 12) học ở PLC Sydney. PLC Sydney học sinh đến từ khắp nước Úc và thế giới. Ở đây, học sinh học các môn như Toán, , tiếng Anh.

 Trường THCS An Lạc là trường nằm ở tỉnh Bắc Giang. Nó là một ngôi trường nhỏ. Trường có 7 lớp với 194 học sinh. Trường được bao quanh bởi núi non và đồng xanh. Có một phòng máy tính và một thư viện. Cũng có một khu vườn và sân trường. Bạn có thể thấy vài bạn nữ đang mua trong sân trường.

 Trường Vinabrita là một trường quốc tế dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trường có một tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại. Mỗi ngày học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh. Buổi chiu học sinh tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi bóng rổ, bóng đá, cầu lông. Một vài học sinh sáng tạo thì vẽ và tô trong câu lạc bộ nghệ thuật,

1. Đọc nhanh bài đọc để kiểm tra ý của em

2. Tìm các từ này trong bài đọc. Nghĩa của chúng là gì?

boarding (adj) : nội trú

international (adj) : quốc tế

surrounded (adj) : xung quanh, bao quanh

creative (adj) : sáng tạo

3. Bây giờ, đc i khóa một lần nữa và hoàn thành những câu này

1. Students live and study in a boarding school. They only go home at weekends.

 (Học sinh sống và học trong trường ni t. Họ chỉ về nhà vào cuối tuần.)

2. Vinabrita has an art club.

(Tờng Vinabrita có một câu lạc bộ nghệ thuật.)

3. They are girl’s school in Sydney.

(Có trường học dành cho nữ ở Sydney.)

4. Around An Lac school, there are green fields and mountains,

(Quanh trường An Lc có đồng xanh và núi non.)

5. At Vinabrita School, students learn English with English speaking Teachers.

(Ở trường Vinabrita, học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh.)

Speaking 4. Trường nào em thích học nhất? Tại sao? Hoàn thành bản sau với bạn

Name of school

(Tên trường)

Reasons you like it

(Lý do bạn thích)

Reasons you dont it

(Lý do bạn không thích)

PLC Sydney It is a boarding school. Not have school boys.
Vinabrita It has big buildings and modem equipment Not have school garden.
An Lac It has school garden. It is surrounded with mountains and green fields. It’s small.

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa