Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Project

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 1 lớp 6: Project – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 1 | Soạn anh unit 1 lớp 6: Project | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài Project
Soạn Anh 6 soạn bài Project

Trường học trong mơ của em

y tưởng tượng về ngôi trường trong mơ của em. Nó trông như thế nào? Em thể làm gì ở đó? nằm ở

– một thị trấn khác hoặc quốc gia khác?

– là trường nội trú?

– là trường dành cho nữ hay nam?

Ở đó (nó) có…

– hồ bơi?

– phòng trò chơi không?

– nhà kính hay nông trại không?

Làm theo nhóm. Bàn luận vngôi trường mơ ước. Sau đó viết về nó và minh họa bài viết

My dream school is located in Nha Trang, a seaside city. It is a modern school and it has a big schoolyard. It has the swimming pool, computer room, canteen, dance room…. And the classroom is large with air-conditioner. There is a swimming pool behind school so that the students can go swimming in free time.

(Ngôi trường mơ ước của tôi nằm ở Nha Trang – thành phố biển. Đó là một ngôi trường hiện đại và có một sân trường lớn. Tng có hồ bơi, phòng vi tính, căng tin, phòng nhảy… Phòng học thì rộng với máy điều hòa không khí. Có một hồ bơi sau tờng để học sinh có thể đi bơi sau giờ học.)

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa