Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

A closer look 2

img

Hướng dẫn soạn anh 6 – soạn anh unit 1 lớp 6: A closer look 2 – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 6 | Soạn anh lớp 6 | Soạn anh 6 Unit 1 | Soạn anh unit 1 lớp 6: A closer look 2 | Tài Liệu Chùa

Soạn Anh 6 soạn bài A closer look 2
Soạn Anh 6 soạn bài A closer look 2
I. Grammar (Ngữ pháp).
Thì hin tại đơn – Thì hiện tại tiếp diễn

1. Cô Nguyt đang phỏng vấn Duy cho tờ bản in. Viết dạng đúng của động từ

Miss Nguyet: Tell us about yourself Duy.

Duy: Sure! I live near here now. This is my new school,

Woal It (1) has a large playground,

Miss Nguyet: (2) Do you have any new friends?

Duy: Yes, I (3) love my new school and my new friends, Vy and Phong,

Miss Nguyet: (4) Does Vy walk to school with you?

Duy: Well, we often (5) ride our bicycles to school,

Miss Nguyet: Who’s your teacher?

 Duy: My teacher is Mr Quang. He’s great. He (6) teaches me English,

Miss Nguyet; What do you usually do at break time?

 Duy: I play football but my friend Phong (7) doesn’t play football,

He (8) reads in the library,

Miss Nguyet: What time do you go home?

Duy: I (9) go home at 4 o’clock every day,

Then I (10) do my homework,

Miss Nguyet: Thank you

* Bài dịch:

Nguyệt: Giới thiệu về bản thân mình cho mọi người đi Duy.

Duy: Được ạ. Bây giờ em sống ở đây. Đây là trường mới của em. Nó có một sân trường lớn.

Cô Nguyệt: Em bạn mới nào không?

Duy: , em yêu trường mới bạn mới của em, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy đi bộ đến trường với em phải không?

Duy: À, chúng em thường đạp xe đạp đến trường.

Nguyệt: Ai là giáo viên của em?

Duy: Giáo viên của em là thầy Quang. Thầy thật là tuyệt. Thầy dạy em môn tiếng Anh.

Nguyệt: Em làm vào giờ giải lao?

Duy: Em chơi bóng đá nhưng Phong bạn em không chơi bóng đá. Bạn ấy đọc sách trong thư viện.

Cô Nguyệt: Em về nhà lúc mấy gi?

Duy: Em về nhà lúc 4 giờ chiều mỗi ngày. Sau đó em làm bài tập về nhà.

Nguyệt: Cảm ơn em.

2. Sửa li các câu sau theo thông tin của phần 1

1. Duy lives near here.  (Duy sống gần đây.)

2. Duy likes/loves his new school. (Duy thích trường mới.)

3. Vy and Duy ride bicycle to school. (Duy và Vy đạp xe đạp đến trường.)

4. Mr. Quang teaches Duy English. (Thầy Quang dạy Duy môn tiếng Anh.)

5. At break time, Phong reads in the library.  (Giờ giải lao, Phong đọc sách trong thư viện.)

3. Làm theo cặp. Đặt câu hỏi, sau đó phỏng vấn bạn học

1. Do you ride your bicycle to school? (Bạn có đạp xe đp đến trường không?)

2. Do you read in the library at break time? (Bn có đọc sách trong thư viện vào gigiải lao không?)

3. Do you like your new school? (Bạn thích trường mới không?)

4. Do your friends go to school with you? (Bạn của bn có đến trường với bạn không?)

5. Do you do your homework after school? (Bạn có làm bài tập về nhà sau khi tan trưng không?)

4. Nghe một phần i đàm thoại từ Getting started (Bắt đầu) lần nữa. Sau đó tìm và gạch dưới thì hiện tại tiếp diễn

5. Hoàn thành câu vi hình thức đúng của động từ

1. I (not play) am not playing football now. I’m tired.

2. Shh! They (study) are studying in the library.

3. Vy and Phong (not do) are not doing their homework.

4. Now I (have) am having an English lesson with Mr Lee.

5. Phong, Vy and Duy (ride) are riding their bicycles to school now.

* Bản dịch:

1. Bây giờ tôi không chơi bóng đá. Tôi mệt.

2. Shh! Họ đang học bài trong thư viện.

3. Vy và Phong hiện không làm bài tập về nhà của họ.

4. Bây giờ tôi đang có bài học tiếng Anh với thầy Lee.

5. Phong, Vy Duy đang đạp xe đạp đến trường.

6. Chọn hình thức đúng của động từ

1. My family are having dinner now. (Gia đình tôi đang ăn tối.)

2. Mai wears her uniform on Mondays and Saturdays.  (Mai mặc đồng phục vào các ngày thứ Hai là thứ Bảy.)

3. The school year in Vietnam starts on Sep 5th. (Năm học mới ở Việt Nam bắt đầu vào ngày 5 tháng 9.)

4. Now Duong is watching Ice Age on video. (Bây giờ Dương đang xem Ice Age trên video.)

5. Look! The girls are skipping in the schoolyard. (Nhìn kìa! Các bạn nữ đang nhảy dây trên sân trường)

7. Đc thư điện tử của Vy viết cho cô bạn của cô ấy

Chào Trang,

Bạn khỏe không? Đây là tuần đầu tiên của mình ở trường mới.

Bây giờ mình đang làm bài tập về nhà ở thư viện. Mình có nhiều thứ để làm lắm! 

Mình có nhiều bạn và họ rất tốt với mình. Mình học nhiều môn – toán, khoa học, và tất nhiên có tiếng Anh nữa. 

Mình có đồng phục mới, nhưng mình không mặc nó mỗi ngày (chỉ mặc vào những ngày thứ Hai và thứ Bảy). Mình có những bài hc vào buổi sáng. Vào buổi chiều mình đọc sách trong thư viện hoặc chơi thể thao trong sân trường. Trường mới của bạn thế nào? Bạn có học các môn hc giống mình không? Bạn có chơi cầu lông với bạn bè không?

Trường học bắt đầu lại vào thứ Hai tới. Giờ thì trễ rồi. Chúc bạn ngủ ngon.

Viết cho mình sớm nhé.

Thân,

Vy

a) Gạch dưới những việc hay xảy ra hoặc luôn xảy ra. Gạch dưới việc đang xảy ra

How are you? This is the first week at my new school. 

Now, I’m doing my homework in the library. I have lots to do already!

I have lots of friends, and they are all nice to me. We study many subjects maths, science, and English of course!.

I have a new uniform, but I don’t wear it every day (only on Mondays and Saturdays). I have lessons in the morning. In the afternoon I read books in the library or do sports in the playground. How is your new school? Do you study the same subjects as me? Do you play badminton with your friends?

School starts again next Monday. It’s late now so good night. Please write soon!

b) So sánh tuần đầu của Vy với em

Me: – wear uniform every day.

– study 5 subjects: maths, physics, judo, English, history.

– study in the morning until 11:30 am I play badminton/go swimming with friends

Ví du: Both Vy and I are having an interesting first week.

Cả Vy và tôi đang có một tuần đầu đầy thú vị.

I wear my uniform every day, but Vy wears her uniform only on Mondays and Saturdays.

Tôi mặc đồng phục mỗi ngày, nhưng Vy chỉ mặc đồng phục vào thứ Hai là thứ Bảy hằng tuần

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa