Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Speaking (trang 42 – 43 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Speaking (trang 42 – 43 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 9 | Soạn bài Speaking (trang 42 – 43 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

Environmental impacts of human activities (Ảnh hưởng của các hoạt động của con người lên môi trường)

1. Label the photos with the types of pollution. (Gắn tên các loại ô nhiễm vào mỗi bức tranh.)

1.soil pollution

2. water pollution

3. air pollution

4. noise pollution

2. Read the text in the READING section again. Complete the table below. Include your ideas if necessary. (Đọc lại văn bản trong phần READING. Hoàn thành bảng sau. Thêm ý kiến của bạn nếu cần thiết.)

3. Work in pairs. Practise the following conversation. (Làm việc theo cặp. Thực hành bài hội thoại sau.)

Học sinh A: | Chúng ta đang phải đương đầu với vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mặc dù có nhiều tchức trên thế giới đang cố gắng làm giảm nó.

Học sinh B: | À, đó là hậu quả của những hoạt động của con người trong thế giới hiện đại. Ví dụ ô nhiễm không khí là hậu quả của việc đốt cháy nhiên liệu từ các đng cơ xe, các nhà máy, máy bay và tên lửa.

Học sinh A: | Cậu nói đúng. Nó đưa tới hàng loạt vấn đề môi trường như mưa a-xít, hiệu ứng nhà kính, sự nóng lên toàn cầu và các vấn đề sức khỏe.

Học sinh B: Chà, nếu điều này còn tiếp diễn, Trái Đất có lẽ sớm trở thành một nơi nguy hiểm để sống. Vì vậy chúng ta phải làm điều gì đó trước khi quá muộn.

4.Work in groups. Choose one of the types of pollution in 2. Use the information from the table to prepare a similar conversation as in 3. (Làm theo nhóm. Chọn một trong các loại ô nhiễm trong phần 2. Sử dụng các thông tin trong bảng để làm bài hội thoại tương tự bài 3.)

Student’s answer (Hc sinh tự trả lời)

5. Act out the conversation you have prepared. (Diễn kịch theo bài hội thoại mà bạn vừa làm.)

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa