Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Reading (trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Reading (trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh 10 mới) – Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 9 | Soạn bài Reading (trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

1.What do you think the environmental impact in each photo is? Read the text quickly and check your answers. (Bạn nghĩ ảnh hưởng đến môi trường thể hiện trong mi tấm ảnh là gì? Đọc nhanh văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)

a.noise pollution

b.water pollution

c. air pollution

d.soil pollution

2. Quickly read the text and select the best title. (Đọc nhanh bài đọc và lựa chọn tiêu đề đúng nhất.)

The best title: Environmental pollution

Bài dịch

nhiễm môi trường là một trong những ảnh hưởng lên Trái Đất gây ra bởi con người. Nó cũng là một trong những vấn đề lớn nhất trên thế giới hiện nay bởi vì nó gây ô nhiễm hệ sinh thái và là nguyên nhân gây ra các bệnh tật mà hầu hết mọi người không biết. Có bốn loại ô nhiễm là ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm tiếng ồn. | Phần lớn ô nhiễm không khí là hậu quả của việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, động cơ xe gắn máy, các nhà máy, máy bay và tên lửa. Điều này có thể gây ra các trận mưa a-xít ảnh hưởng xu đến nguồn nước, đất và hệ thực vật. Ô nhiễm không khí còn góp phần gây hiệu ứng nhà kính, có thể dẫn tới hàng loạt vấn đề môi trường như sự nóng lên toàn cầu, sự tan băng ở 2 cực, sự dâng lên của mực nước biển và sự mất đất.

| Ô nhiễm đất là hậu quả của việc đổ rác thải nhựa hay rác thải vô cơ xuống lòng đất và sự lạm dụng phân bón hóa học trong nông nghiệp. Ảnh hưởng lâu dài của ô nhiễm đất là hệ thực vật bị nhiễm độc và độ màu mỡ của đất giảm.

Ô nhiễm nước là hậu quả của việc đổ các chất ô nhiễm như chất tẩy rửa, thuốc sâu, dầu và các chất hóa học kc xuống sông, điều này làm cho nguồn nước bị bẩn hay nhiễm độc. Rác thải ứ đọng ở các dòng sông cũng có thể gây ô nhiễm. Các hậu quả của việc ô nhiễm nước bao gồm sự phá hủy hệ sinh thái của sông, hồ và ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước trên bề mặt và nước biển.

Ô nhiễm tiếng ồn được gây ra bởi các âm thanh lớn và khó chịu của xe có động cơ, tàu hỏa, máy bay và các động cơ phản lực, các máy móc trong nhà máy và c nhạc cụ. Nó có thể gây ra stress và các vấn đề thuộc tâm lí và sức khỏe cho con người như tim đập nhanh hay giảm thính lực.

nhim môi trường là một vấn đề và hiểm họa đang trở nên ngày càng nghiêm trọng cần phải được xử lí càng sớm càng tốt, không chỉ vì môi trường mà còn vì tất cả con người sống ở đó.

3.Match each highlighted word in the text with the correct definition below. (Nói mỏi từ được tô sáng trong bài đọc với định nghĩa phía dưới.)

1.ecosystem

 2. pesticides

3.inorganic

4.vegetation

5. fertilizers 

6. pollutants

4.Are the sentences true (T) or false (F)? Correct the false sentences. (Những câu sau đúng (T) hay sai (F)? Hãy sửa lại những câu sau.)

1. F

2.F

3.T.

4.T

5.T

6.T

5. Work in groups. Discuss the types of pollution in your neighbourhood and their consequences. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận các loại ô nhiễm trong vùng của bạn các hệ quả của nó.)

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa