Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh 10 mới)

img

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 9 | Soạn bài Looking Back (trang 46 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

PRONUNCIATION

1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

1. pollution (sự ô nhiễm)

2, erosion (sự xói mòn)

3. energy (năng lượng)

4.animal (động vật)

5. consumption (sự tiêu thụ)

6. awareness (sự nhận thức)

7. poverty (sự nghèo đói)

8.depletion (sự cạn kiệt)

9. solution (giải pháp)

10.protection (sự bảo vệ)

 2. Put a mark before the stressed syllable in each of the words in 1. Then listen and check your answers. (Đánh du (*) trước âm tiết mang trng âm trong mỗi từ bài 1. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả li của bạn.)

1.po’llution

2.e’rosion

3. ‘energy

4.’animal

5. con’sumption

6.a’wareness

7. ‘poverty

8.de’pletion

9. so’lution

10.pro’tection

 VOCABULARY

1. Group the words according to their class. (Nhóm các từ theo từ loại.)

2. Complete the sentences using the correct words in bracke (Hoàn thành các câu sdụng từ đúng trong ngoặc.)

1. preserve

2.pollution

3.Awareness

4.protect

5. consumption

6. depletion

GRAMMAR
1.Read the story. Underline the sentences said by Nick, Mary and Mr Jones. (Đọc câu chuyện. Gạch chân các câu Nick, Mary và ông Jones nói.)

Bài dịch

Ông Jones nhận thức được nhu cầu cần bảo vệ môi trường. Ông ấy có 2 con là Nick và Mary. Vào một ngày cuối tuần, cả gia đình đi picnic ở bãi biển, Bờ biển bị ô nhiễm nặng bởi lượng rác thải ở đó. Ông Jones rất buồn. Ông nói: “Tất cả những rác thải này đang giết hết lũ cá và các sinh vật biển”. Nick ngay lập tức nói: “Chúng ta có thể cùng dọn dẹp bãi biển”. Mary nói: “Con sẽ đề nghị bạn bè và hàng xóm đến giúp.” Ông Jones rt vui vì những đứa con của ông đều muốn giúp đỡ. Ông ấy nói: “Bố rất vui khi nghe điều đó, các con à”.

Tuần kế tiếp, gia đình trở lại bãi biển với nhiều bạn và hàng xóm. Họ cũng mang theo những chiếc túi lớn. Ông Jones đưa cho họ những đôi găng tay và bảo họ “Hãy tự bo vệ mình khỏi vi khuẩn”.

The sentences said by Nick:

“We can clean the beach together.”

-The sentences said by Mary:

“I will ask our friends and neighbours to come and help us.”

The sentences said by Mr Jones:

“All this rubbish is killing fish and other sea creatures. ” “I’m so happy to hear that, children. ”

“Protect yourself from germs.”

2. Report what Nick, Mary and Mr Jones said. (Tường thuật điều Nick, Mary và ông Jones nói.)

1. Mr Jones was very sad and said all that rubbish was killing fish and other sea creatures.

2. Nick said they could clean the beach together.

3. Mary told them she would ask their friends and neighbours to come and help them.

4. Mr Jones told his children he was so happy to hear that.

5.Mr Jones gave the people gloves and told them to protect themselves from germs.

 

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa