Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Getting Started (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Hướng dẫn soạn anh 10 – soạn bài Getting Started (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh 10 mới)- Tài Liệu Chùa

Thuộc mục lục Soạn anh 10 | Soạn anh lớp 10 | Soạn anh 10 Unit 9 | Soạn bài Getting Started (trang 38 – 39 SGK Tiếng Anh 10 mới) | Tài Liệu Chùa

ENVIRONMENTAL IMPACTS (NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG)

1. Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bổ Nam: Con đang làm gì thế Nam?

Nam: Con đang viết bản tin cho nhà trường.

Bố Nam: Con đang viết về gì?

Nam: À biên tập viên bảo con viết một bức thư đưa ra những lời khuyên thiết thực về việc bảo vệ môi trường. Cho đến bây giờ con vẫn chưa có ý kiến nào cả!

Bố Nam: Con đã sử dụng công cụ tìm kiếm trên mạng để tìm thông tin chưa?

Nam: Có, con tìm rồi. Tuy vậy nó rắc rối quá bởi vì có quá nhiều kết quả tìm kiếm và nhiều trang web về môi trường.

Bố Nam: À đọc lướt qua chúng để tìm kiếm ý tưởng thôi và chọn cái phù hợp nhất cho chủ đề của con.

Nam: Nhân đây bố cho con hỏi cụm từ “ảnh hưởng môi trường” có nghĩa là gì?

BNam: À… nó có nghĩa là ảnh hưởng tiêu cực hoặc tác động tiêu cực đến môi trường. Con có thể kiểm tra nghĩa của nó bằng việc sử dụng từ điển trực tuyến.

Nam: Con sẽ làm luôn bây giờ... Ở đúng rồi, bố nói chính xác.

Bố Nam: Nhưng tại sao con li quan tâm về tác động đến môi trường?

Nam: À con nghĩ là nếu bọn con có thể hiểu những tác động đến môi trường, chúng con sẽ biết cách bo vệ môi trường khỏi các mối nguy hiểm như phá rừng, ô nhiễm môi trường, sự nóng lên toàn cầu và sự cn kiệt năng lượng hóa thạch.

Bố Nam: Chính xác! Ô nhiễm không khí, hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên toàn cầu có nh hưởng tiêu cực đến môi trường. Kết quả là băng ở vùng cực tan ra và mực nước biển dâng cao. Con cần tập trung vào chủ đề của con.

Nam: Bố, cảm ơn sự giúp đỡ của bố.

Bố Nam: OK. Chúc con may mắn, Nam.

2.Label the photos with the words and phrases from the box. Then use a dictionary to check their meaning. (Gắn tên cho các bức hình sau bằng các từ/ cụm từ trong khung. Sau đó sử dụng từ điển để tra nghĩa.)

a.greenhouse effect (hiệu ứng nhà kính)

b. pollution (sự ô nhiễm)  

c. deforestation (sự phá rừng)

d. polar ice melting (băng ở vùng cực tan)

e.fossil fuels (nhiên liệu hóa thạch)

3. Read the conversation between Nam and his father again. Ask and answer the following questions. (Đọc lại bài hội thoại giữa Nam và cha cậu y. Hi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. He is writing for his school newsletter.

2. The editor asked him to write a letter giving on some practical advice on environmental preservation.

3. It means negative effect or influence on the environment.

4. Because he wants to know how to protect the environment from many threats such as deforestation, pollution, global warming and fossil fuel depletion.

5. It’s air pollution.

 

 

 

 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa